موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آبانماه ١٤٠٠ > هماهنگ > گردشگري  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون هماهنگ آبان ماه 1400
 نام رشته : گردشگری 
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 امیران 2 راهنمای گردشگری سلامت 1      یکشنبه 1401/02/11  09:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                   
2 پردازشگران پارسی راهنمای موزه  1     سه شنبه 1401/1/30 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                   
3 تدبیرگران راهنمای گردشگری فرهنگی  1     سه شنبه 1401/1/30 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای گردشگری سلامت 1     سه شنبه 1401/1/30 12:00  
                   
4 علوی  ایران راهنمای گردشگری فرهنگی  4         آزمونها در سال 1400 برگزار گردیده است  
راهنمای گردشگری سلامت 1      
راهنمای موزه  2      
راهنمای عمومی گردشگری  2      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم) 2      
                   
5 فروغ فلق راهنمای محلي بومي 2     سه شنبه 1401/1/30 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                   
6 كانون دانش راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم) 2     سه شنبه 1401/1/30 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                   
7 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه راهنمای گردشگری سلامت 1     سه شنبه 1401/1/30 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                   
8 نیاوران راهنمای گردشگری فرهنگی  1     سه شنبه 1401/1/30 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
راهنمای موزه  1     سه شنبه 1401/1/30 12:00  
راهنمای محلي  1     سه شنبه 1401/1/30 12:00  
راهنمای عمومی گردشگری  3     سه شنبه 1401/1/30 12:00  
                   
9 نیکوروش راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم) 1     سه شنبه 1401/1/30 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5  
                   

بازديدکنندگان اين صفحه: 258 | بازديدکنندگان امروز: 939 | کل بازديدکنندگان: 2594932 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4531 ثانيه