موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آذرماه ١٤٠٠ > نیمه دوم > بهداشت و ایمنی  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين نیمه دوم آذر ماه 1400
 نام رشته : بهداشت ایمنی
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
1 امرتات بنمار کاربر ماساژ* خانم1400/09/16 3550777-3545207 1+3     1400/12/22 08:30 امرتات آزمونگران: سوره شادزاویه/زهره رحیمی    ناظر:زهرا سیفی
کاربر ماساژ* خانم1400/09/22 3545207-3550777 2+2     1400/12/22 08:30 امرتات آزمونگران: سوره شادزاویه/زهره رحیمی    ناظر:زهرا سیفی
2 آسپیان کاربر ماساژ* آقا1400/09/16  3534899 1     1400/12/23 08:30 امرتات آزمونگران:علی کریمی راد/محمداوستاد    ناظر: ناصرنقره ای
کاربر ماساژ* خانم1400/09/16 3435836 1     1400/12/22 08:30 امرتات آزمونگران: سوره شادزاویه/زهره رحیمی    ناظر:زهرا سیفی
3 فروغ ایرانیان کاربر ماساژ*خانم 1400/09/16 3427718-3487610 1+1     1400/12/22 08:30 امرتات آزمونگران: سوره شادزاویه/زهره رحیمی    ناظر:زهرا سیفی
کاربر ماساژ* خانم1400/09/29 3365858-3427718 1+1     1400/12/22 08:30 امرتات آزمونگران: سوره شادزاویه/زهره رحیمی    ناظر:زهرا سیفی
کاربر ماساژ*آقا1400/09/29 3561063 2     1400/12/23 08:30 امرتات آزمونگران:علی کریمی راد/محمداوستاد    ناظر: ناصرنقره ای
4 ویستامهر کاربر ماساژ*خانم1400/09/20 3574186 1     1400/12/22 08:30 امرتات آزمونگران: سوره شادزاویه/زهره رحیمی    ناظر:زهرا سیفی
5 گلشاهی ماساژ شمع*خانم1400/09/30 3573282 1     1400/12/22 08:30 امرتات آزمونگران: سوره شادزاویه/زهره رحیمی    ناظر:زهرا سیفی
6 بروزرسانی کاربر ماساژ  (سیدفرزاد حسینی)  بروز رسانی 1400/01/05   1   1400/12/23 08:30 امرتات سید فرزاد حسینی
 
7 کیانی کاربرد تجهیزات ودستگاههای زیبایی وتناسب اندام*خانم1400/09/17 3583340-3540870 8+1     1400/12/22 08:30 کیانی آزمونگر:دکتر فاتحی /دکترمهدی زاده   ناظر: خانم ثریا شکیبا
رعایت الزامات سلامت بهداشت وایمنی کار با لیزر*خانم1400/09/17 3540862-3583440-3513633 1+5+2     1400/12/22 08:30 کیانی آزمونگر:دکتر فاتحی /دکترمهدی زاده   ناظر: خانم ثریا شکیبا
رعایت الزامات سلامت بهداشت وایمنی کار با لیزر*خانم1400/09/20 3583440 1     1400/12/22 08:30 کیانی آزمونگر:دکتر فاتحی /دکترمهدی زاده   ناظر: خانم ثریا شکیبا
8 کژال رعایت الزامات سلامت بهداشت وایمنی کار با لیزر*خانم1400/09/23 3587470 1     1400/12/22 08:30 کیانی آزمونگر:دکتر فاتحی /دکترمهدی زاده   ناظر: خانم ثریا شکیبا
کاربرد تجهیزات ودستگاههای زیبایی وتناسب اندام*خانم1400/09/23 3586626 3     1400/12/22 08:30 کیانی آزمونگر:دکتر فاتحی /دکترمهدی زاده   ناظر: خانم ثریا شکیبا
کاربرد تجهیزات ودستگاههای زیبایی وتناسب اندام*خانم1400/09/29 3586626 1     1400/12/22 08:30 کیانی آزمونگر:دکتر فاتحی /دکترمهدی زاده   ناظر: خانم ثریا شکیبا
9 ویستا مهر رعایت الزامات سلامت بهداشت وایمنی کار با لیزر*خانم1400/09/22 3447440-3574178 1+5     1400/12/22 08:30 کیانی آزمونگر:دکتر فاتحی /دکترمهدی زاده   ناظر: خانم ثریا شکیبا
10 بانو فرجی کاربرد تجهیزات ودستگاههای زیبایی وتناسب اندام*خانم1400/09/24 3598325 3     1400/12/22 08:30 کیانی آزمونگر:دکتر فاتحی /دکترمهدی زاده   ناظر: خانم ثریا شکیبا
11 پردازشگران پارسی مراقب امور بهداشت وسلامت خانواده* خانم1400/09/20 3587665 1     1400/12/22 08:30 کیانی آزمونگر:دکتر فاتحی /دکترمهدی زاده   ناظر: خانم ثریا شکیبا
12 سایه ها-شعبه 1 کاربرد تجهیزات و دستگاههای زیبایی وتناسب اندام* خانم1400/09/22 3583705 1     1400/12/22 08:30 کیانی آزمونگر:دکتر فاتحی /دکترمهدی زاده   ناظر: خانم ثریا شکیبا

بازديدکنندگان اين صفحه: 291 | بازديدکنندگان امروز: 652 | کل بازديدکنندگان: 2607363 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4374 ثانيه