موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آذرماه ١٤٠٠ > نيمه اول > فناوری اطلاعات  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه  اول آذر  ماه 1400
 نام رشته : فناوری اطلاعات
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 آریا تهران-شعبه 1 کاربرICDL  (1400/09/03) 3522855 1     1400/12/22 9:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربرICDL  (1400/09/10) 3522897 2     1400/12/22 9:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربرICDL  (1400/09/13) 3522874 1     1400/12/22 9:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربرICDL  (1400/09/15) 3522855 4     1400/12/22 9:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کارور Photoshop(1400/09/03) 3539801 1     1400/12/22 9:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
                     
2 اشل کاربرICDL  (1400/09/01) 3531889 1     1400/12/22 9:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
                     
3 امیران کاربرICDL  (1400/09/08) 3502039 1     1400/12/22 9:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربرICDL  (1400/09/14) 3447677 1     1400/12/22 9:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
                     
4 بهرایان کاربر نرم افزار اداری     2 1400/08/09 1400/12/22 9:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5 صبا اکبرزاده-ساینا اکبرزاده
                     
5 پارت کاربرICDL       1 1400/04/29 1400/12/22 10:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5 ستاره حیدریان
کاربرICDL       1 1400/08/12 1400/12/22 10:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5 مطهره لوک زاده
                     
6 تهران پایتخت تعمیرکار لپ تاپ (Lap TOP) 1400/09/06 3528807 1     1400/12/22 10:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
رایانه کارICDL  درجه 1 (1400/09/06) 3531517 1     1400/12/22 10:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربر رایانه 1400/09/10 3550885 1     1400/12/22 10:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
تعمیرکار لپ تاپ (Lap TOP)      1 1400/08/18 1400/12/22 10:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5 مجید ایزدی
                     
7 سفیر گفتمان کاربرICDL  (1400/09/06) 3538970 1     1400/12/22 10:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
                     
8 علم پرور کاربرICDL  (1400/09/01) 3552211 2     1400/12/22 10:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربرICDL  (1400/09/03) 3552211 3     1400/12/22 10:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربرICDL  (1400/09/10) 3552211 1     1400/12/22 10:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربرICDL       1 1400/08/04 1400/12/22 10:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5 زهرا کریمی
                     
9 فروغ دانش کارور AUTOCAD(1400/09/01) 3516396 1     1400/12/22 10:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
                     
10 کهکشان کاربرICDL       1 1400/08/22 1400/12/22 12:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5 فاضله سادات دلخوش
                     
11 مجتمع فن ایرانیان منادی توسعه کارب گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator (1400/09/01) 3531120 1     1400/12/22 12:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
                     
12 نشان برتر کاربر گرافیک رایانه اب با Photoshop(1400/09/03) 3558740-3558741-3540933 2+2+2     1400/12/22 12:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربرICDL  (1400/09/13) 3556600-3556562 5+2     1400/12/22 12:00 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربر رایانه 1400/09/03 3540895-3558846 1+1     1400/12/22 13:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربر رایانه 1400/09/06 3551016-3540895 1+1     1400/12/22 13:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربر رایانه 1400/09/13 3577392 1     1400/12/22 13:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
                     
13 نیاوران کاربرICDL  (1400/09/10) 3563734-3563749 3+1     1400/12/22 13:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
                     
14 نیکوروش برنامه نوبس (Windows Application c#*(1400/09/02 3558694 1     1400/12/22 13:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربرICDL  (1400/09/03) 3538338-3517496 1+1     1400/12/22 13:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
طراح مقدماتی صفحات WEB(1400/09/06) 3562900 1     1400/12/22 13:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
کاربر اتوماسیون اداری 1400/09/09 3499003 1     1400/12/22 13:30 سالن فناوری اطلاعات مرکز 5  
                     
بازديدکنندگان اين صفحه: 327 | بازديدکنندگان امروز: 2084 | کل بازديدکنندگان: 2616767 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5938 ثانيه