موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آذرماه ١٤٠٠ > نیمه دوم > خدمات آموزشي  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه  دوم آذر ماه 1400
 نام رشته : خدمات آموزشی
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 برگ کارشناس پرورش کودکان خلاق1400/09/29 3565275 1     1400/12/07 08:00 مركز شماره 8 زعفرانيه  
کارشناس پرورش کودکان خلاق1400/09/28 3565275 1        
مربی مهدکودک1400/09/22 3565262-3565266 5+5     08:15  
مربی مهدکودک1400/09/24 3565266 1     09:15  
مربی مهدکودک1400/09/28 3565266-3565262 1+3     10:00  
مربی مهدکودک1400/09/29 3565262-3454891 2+1     11:00  
مربی مهدکودک1400/09/30 3536306 1     11:15  
مدیر مهدکودک1400/09/22 3565271 1        
مدیر مهدکودک1400/09/28 3565271 2     11:30  
مدیر مهدکودک1400/09/29 3565271 1     11:45  
                     
2 پردازشگران پارسی پداگوژی1400/09/20 3471298 1     1400/12/07 11:45 مركز شماره 8 زعفرانيه  
                     
3 سامان آفرین مربی مهدکودک1400/09/22 3558635 2     1400/12/08 08:00 مركز شماره 8 زعفرانيه  
مربی مهدکودک1400/08/22 3459594 1     08:15  
                     
4 شمیم دانش مربی مهدکودک1400/09/29 3519080 1     1400/12/08 08:30 مركز شماره 8 زعفرانيه  
پداگوژی1400/09/29 3593862 1      
                     
5 علم پرور پداگوژی1400/09/23 3569267 2     1400/12/08 09:00 مركز شماره 8 زعفرانيه  
                     
6 علوم هانی مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده* 1400/09/30 3409164 1     1400/12/08 09:15 مركز شماره 8 زعفرانيه  
                     
7 کهکشان پداگوژی1400/09/17 3561000 1     1400/12/08 09:30 مركز شماره 8 زعفرانيه  
پداگوژی1400/09/30 3561000-3581488-3581487 1+1+3      
                     
8 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه پداگوژی1400/09/16 3592258 1     1400/12/08 10:30 مركز شماره 8 زعفرانيه  
  پداگوژی     1 1400/08/27   ناهید بابانژاد لیچاهی
                     
9 نیکوروش-شعبه 1 مربی مهدکودک1400/09/20 3579482 1     1400/12/08 10:45 مركز شماره 8 زعفرانيه  
برنامه ریز امور اقتصادی-اجتماعی خانواده1400/09/28 3563784 1      
پداگوژی1400/09/22 3589280 1      
                     
10 بروزرسانی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد     1 1400/01/05 1400/12/08 11:00 مركز شماره 8 زعفرانيه هما صدیق زاده
پداگوژی     1 1400/01/05 11:15 مریم جباری نازین آباد
مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد     1 1400/01/05 11:30 نفیسه فهیمی
پداگوژی     1 1400/01/05 نفیسه فهیمی
                     
نشاني مركز شماره هشت زعفرانيه: ميدان آصف (اعجازي)- ابتداي بلوار بهزادي- كوچه بهزادي- بالاتر از درمانگاه خيريه عمل
 

بازديدکنندگان اين صفحه: 441 | بازديدکنندگان امروز: 584 | کل بازديدکنندگان: 2607295 | بازديدکنندگان آنلاین: 7 | زمان بارگزاري صفحه: 0/7188 ثانيه