موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آذرماه ١٤٠٠ > نیمه دوم > هنرهای تجسمی  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين نيمه دوم آذر ماه 1400
 نام رشته : هنرهای تجسمی
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 برگ مربی نقاشی کودک1400/09/17 3579014 1     140012/15 8:30 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/09/22 3579014-3565251-3167402-3565256 2+2+1+1     140012/15 8:30 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/09/24 3565251-3565256-3579014 2+1+2     140012/15 8:30 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/09/28 3565256-3579014-3565251 4+1+3     140012/15 8:30 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/09/29 3565251-3579014 1+2     140012/15 8:30 آموزشگاه  
مربی نقاشی کودک1400/09/30 3354232 1     140012/15 8:30 آموزشگاه  
                     
2 بهرایان نقاش سیاه قلم1400/09/17 3587169 1     1400/12/09 8:30 مرکز 3 خواهران  
نقاش رنگ و روغن1400/09/23 3592622 1     1400/12/09 8:30 مرکز 3 خواهران  
                     
3 پردازشگران پارسی برنامه ریز امور هنری در خانواده1400/09/24 3588748 1     1400/12/08 8:30 مرکز 3 خواهران  
                     
4 پیش ورزان برنامه ریز امور هنری در خانواده1400/09/16 3535152 1     1400/12/08 8:30 مرکز 3 خواهران  
                     
5 ترنم صبا مربی نقاشی کودک1400/09/16 3571016 9     1400/12/11 8:30 آموزشگاه  
نقاش مقدماتی1400/09/16 3571017 4     1400/12/11 8:30 آموزشگاه  
نقاش پیشرفته1400/09/16 3571019 1     1400/12/11 8:30 آموزشگاه  
                     
6 دنیای رنگ نقاش پیشرفته1400/09/20 3506713 1     1400/12/09 8:30 مرکز 3 خواهران  
                     
7 علم پرور برنامه ریز امور هنری در خانواده1400/09/29 3426840 1     1400/12/08 8:30 مرکز 3 خواهران  
                     
8 نقاش یاشی نقاش مدادرنگی1400/09/21 3586024 3     1400/12/16 8:30 آموزشگاه  
نقاش آبرنگ1400/09/22 3586027 1     1400/12/16 8:30 آموزشگاه  
نقاش آکریلیک1400/09/22 3586036 3     1400/12/16 8:30 آموزشگاه  
نقاش سیاه قلم1400/09/21 3586034 2     1400/12/16 8:30 آموزشگاه  
نقاش رنگ و روغن1400/09/21 3586029 5     1400/12/16 8:30 آموزشگاه  
                     
9 نیکوروش طراح و نقاش روی پارچه1400/09/29 3318155-3215366 1+1     1400/12/09 8:30 مرکز 3 خواهران  
نقاش مقدماتی1400/09/29 3558707 2     1400/12/09 8:30 مرکز 3 خواهران  
نقاش سیاه قلم1400/09/29 3580039 1     1400/12/09 8:30 مرکز 3 خواهران  
نقاش روی سفال1400/09/29 3553591 1     1400/12/09 8:30 مرکز 3 خواهران  
                     
10 بروزرسانی نقاش پیشرفته     1 1400/01/05 1400/12/09 8:30 مرکز 3 خواهران مانی جمالی راد
                     
بازديدکنندگان اين صفحه: 353 | بازديدکنندگان امروز: 2284 | کل بازديدکنندگان: 2616967 | بازديدکنندگان آنلاین: 4 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4844 ثانيه