موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > دیماه 1400 > نیمه دوم  > مراقبت زیبایی  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : 1. برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .                                        
اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه 1400
 نام رشته : مراقبت زیبایی
موسسين و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند: ويدئوكال غير مجاز بوده و وجاهت قانوني ندارد - تمامي موارد آزموني بايد بر روي مدل يا در صورت امكان روي مانكن انجام شود- هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است-دریافت هزینه ورودي آزمون وجاهت قانوني نداشته و در صورت شکایت ، با دريافت كنندگان مبالغ برخورد قانوني ميشود.
زمانبندي آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاریخ ، متعاقبا اعلام خواهد شد
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی آزمونگر ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری تعداد مهمانان
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                       
1 آترین آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/18) 1     1400/11/30 8:00 آترین 10 نفر خانم میرجوادی 09124244016    خانم مهناز مردمي 09362484733
 
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/19) 1+1      
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/22) 2     9:00  
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/25) 1      
آرایشگر ناخن (1400/08/18) 1      
                       
2 آرناميس آرایش چشم (1400/10/21) 2     1400/11/30 10:00 الندهال      
                       
3 آفروديت کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 1     1400/12/09 8:00 ملیکا قریشی      
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  2          
آرایشگر ناخن 3          
                       
4 آگرين پاکسازی پوست صورت زنانه (1400/08/18) 2     1400/12/01 8:00 آگرين   خانم رضایی 09123783283    خانم مهناز مردمي 09362484733  
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/15) 2        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/12) 1        
متعادل ساز چهره زنانه (1400/10/12) 1        
پاكسازي پوست (1400/09/30) 2     1400/12/02 8:00    
پاكسازي پوست (1400/09/25) 15     9:00    
پاكسازي پوست (1400/10/12) 2     1400/12/01 9:00    
پاكسازي پوست (1400/10/14) 2        
پاكسازي پوست (1400/10/15) 2        
پاكسازي پوست (1400/10/18) 1        
پاكسازي پوست (1400/10/27) 1     10:00    
پيرايشگر موي زنانه (1400/10/12) 1        
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/10/12) 1        
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 1                
پاكسازي پوست صورت زنانه 3                
متعادل ساز چهره زنانه 1                
                       
5 آیسل آرابشگر موی زنانه1400/09/03 1     1400/12/07 9:30 طلايه گرگان      
پیرایشگر موی زنانه 1400/09/03 1          
                       
6 ابوالقاسمی-شعبه 1 پیرایشگر موی زنانه 1400/09/01 1     1400/11/30 10:00 الندهال      
                       
7 ارنيكا کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/09/25) 1     1400/12/07 9:30 طلايه گرگان      
پيرايشگر موي زنانه (1400/09/25) 1          
                       
8 الناز بانو متعادل ساز چهره زنانه (1400/09/28) 1     1400/12/01 8:00 الناز بانو 4 نفر خانم توفيق جو 09121505156   خانم مهري خان آبادي 09122052055  
آرایشگر ناخن (1400/09/23) 8      
آرایشگر ناخن (1400/10/18) 1      
آرایش چشم (1400/09/23) 2     9:00  
                       
9 الندهال آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/16) 2     1400/11/30 8:00 الندهال 3 نفر خانم نظرخانی 09123235095    خانم زهرا نوروزي 09194830771  
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/26) 1      
آرایشگر ناخن (1400/10/26) 1      
متعادل ساز چهره زنانه (1400/10/26) 1      
پيرايشگر موي زنانه (1400/10/12) 1      
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/10/11) 1     9:00  
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/10/13) 1      
دكلراسيون يا بيرنگ كردن مو (1400/10/19) 1     10:00  
دكلراسيون يا بيرنگ كردن مو (1400/10/25) 4      
                       
10 الهام فلاح پاکسازی پوست صورت زنانه (1400/08/25) 3     1400/12/01 8:00 الهام فلاح 9 نفر خانم گلپایگانی 09128081194    خانم زهرا نوروزي 09194830771  
پاكسازي پوست (1400/09/25) 3      
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/08/30) 1      
                       
11 ایده آل کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/09/21) 1+2+1     1400/11/30 8:00 ایده آل   خانم رضایی 09123783283  
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/09/25) 6        
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/10/22) 1+2        
پاكسازي پوست (1400/10/22) 1+1        
آرایشگر ناخن (1400/09/21) 1     1400/12/01 8:00   خانم میرجوادی 09124244016
خانم مهري خان آبادي 09122052055
 
آرایشگر ناخن (1400/09/25) 2        
آرایشگر ناخن (1400/10/19) 1        
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/08/19) 1     9:00    
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/09/25) 1        
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/10/19) 1        
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/10/22) 1        
رنگ كردن موي زنانه (1400/09/22) 1     10:00    
رنگ كردن موي زنانه (1400/09/25) 3        
رنگ كردن موي زنانه (1400/10/22) 1        
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/21 2     11:00    
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/25 1        
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/10/19 1        
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/10/22 2        
بافت مو1400/09/02 1        
آرابشگر موی زنانه1400/09/02 1     1400/12/02 8:00    
آرابشگر موی زنانه1400/09/21 2        
آرابشگر موی زنانه1400/09/25 2        
آرابشگر موی زنانه1400/10/19 1        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/02) 3     10:00    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/21) 1        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/25) 6        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/13) 1+1     1400/12/03 8:00    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/14) 1        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/19) 1        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/22) 2+1     9:00    
آرايشگر دائم (1400/08/19) 1     10:00    
آرایشگر دائم صورت (زنانه)1400/09/15 1        
آرایشگر دائم صورت (زنانه)1400/09/20 1        
آرایشگر دائم صورت زنانه   3 1400/03/31 11:00    
آرایشگر دائم صورت زنانه   1 1400/05/19    
آرایشگر دائم صورت زنانه   2 1400/08/10    
آرايش چشم (1400/09/25) 1     1400/12/04 8:00   خانم رضایی 09123783283   خانم زهرا نوروزي 09194830771  
دكلراسيون يا بيرنگ كردن مو (1400/09/25) 2        
پاكسازي پوست (1400/09/25) 5     9:00    
دكلراسيون يا بيرنگ كردن مو (1400/10/22) 4        
آرايشگر عروس (1400/10/22) 1        
آرايشگر عروس (1400/10/26) 1        
پیرایشگر موی زنانه 1400/09/25 3     10:00    
پیرایشگر موی زنانه 1400/10/19 1        
    کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 4                
    آرایشگر و پیرایشگر زنانه  1                
    آرايشگر دائم صورت زنانه 1                
    بافت مو 3                
    آرایشگر ناخن 5                
    پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 1                
    آرايشگر موي زنانه 2                
    آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/19) 1+1                
    پیرایشگر موی زنانه (1400/08/16) 1                
    پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/08/19) 1                
    متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/07/18 1                
    متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/07/19 1                
    آرايشگر دائم (1400/08/19) 1                
                       
12 ایران آذین آرایشگر ناخن (1400/09/14) 2     1400/12/07 10:30 طلايه گرگان      
آرایشگر ناخن (1400/10/25) 1      
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/21) 1      
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/10/21) 1      
آرایشگر دائم صورت (زنانه)1400/09/29 1      
                       
13 بانو آشوري آرایشگر ناخن (1400/08/26) 1     1400/12/07 8:00 بانو آشوري   خانم خانی 09194222141    خانم زهرا نوروزي 09194830771  
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/30) 1        
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/07/18 1        
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/07/19 1        
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/08/30) 1        
آرايشگر دائم (1400/08/29) 1        
آرایشگر ناخن 1          
آرایشگر ناخن (1400/09/01) 2     9:00    
آرایشگر ناخن (1400/09/02) 1        
آرایشگر دائم صورت (زنانه)1400/09/30 1        
متعادل ساز چهره زنانه (1400/10/04) 1        
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/10/01) 3                                             
پيرايشگر موهاي زائد با موم (1400/10/21) 3        
                       
14 بانو اختری آرايشگر ناخن (1400/10/06) 3     1400/11/30 8:00 بانو اختری 11 نفر خانم خوش ذوق 09127959550   خانم صديقه پورمند 09127334028  
آرايش چشم (1400/10/01) 1      
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/10/05) 3      
پيرايشگر موي زنانه (1400/10/01) 1     9:00  
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/10/04) 1      
                       
15 بانو باوند آرايشگر ناخن (1400/10/01) 1     1400/12/01 11:00 برترينها      
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/01) 1          
پيرايشگر موي زنانه (1400/10/05) 1          
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/10/04) 1          
                       
16 بانو بيداربخت پاكسازي پوست صورت زنانه 1                
                       
17 بانودادفر پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/09/15) 1     1400/12/03 8:00 بانودادفر   خانم گلپایگانی 09128081194      خانم مهناز مردمي 09362484733  
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه   1 1400/05/02    
اضافه كردن مو به سر (1400/09/20) 1        
پیرایشگر موی زنانه 1400/09/17 1        
پیرایشگر موی زنانه 1400/09/25 7        
خودآرايي زنانه (1400/09/17) 1     9:00    
سشوار كشيدن مو (1400/09/22) 1        
پاكسازي پوست (1400/09/30) 2        
پاكسازي پوست   1 1400/05/05    
پیرایشگر کودک(دخترانه) (1400/09/25) 1        
پيرايشگر موي زنانه از روي عكس و تصوير (1400/09/25) 1        
پيرايشگر موهاي زائد با موم (1400/09/25) 1        
چهره پرداز كودك (1400/09/25) 1        
آريشگر موی زنانه1400/09/25 1     10:00    
آرايشگر موی زنانه   1 1400/05/04    
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/09/25) 2   1400/07/27    
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه   1 1400/05/03    
آرايشگر ناخن   1 1400/05/04    
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه   1 1400/05/12    
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/07/24 2        
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*   1 1400/05/02    
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 10     1400/12/04 8:00   خانم رضايي 09123783283    خانم رحيمي نژاد 09122026518  
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  5     10:00    
آرایشگر ناخن 1     11:00    
پاكسازي پوست صورت زنانه 1        
متعادل ساز چهره زنانه 3        
پيرايشگر موي زنانه 3        
                       
18 بانو شمس پاكسازي پوست (1400/10/28) 1     1400/12/07 11:00 طلايه گرگان      
                       
19 بانوصولتی پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/09/02) 2     1400/12/04 8:00 بانوصولتی   خانم گلشنيان 09125467990   خانم اختري 09125061056  
پیرایشگر موی زنانه 1400/09/13 6        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/14) 7     9:00    
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/25 3     10:00    
                       
20 بانو فرجي آرایشگر ناخن (1400/08/23) 2     1400/12/04 8:00 بانو فرجي   خانم گلپایگانی 09128081194   خانم صديقه پورمند 09127334028  
آرایشگر ناخن (1400/09/03) 1        
آرایشگر ناخن (1400/09/24) 1        
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/03 1        
آرایش چشم 1400/09/03 1        
آرایش چشم 1400/09/24 1        
آرایشگر دائم صورت (زنانه)1400/09/08 1+1     9:00    
پاکسازی پوست صورت زنانه1400/09/14 2        
پاکسازی پوست صورت زنانه1400/09/25 1        
پاكسازي پوست (1400/10/27) 3        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/24) 2     10:00    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/21) 4        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  1     11:30    
آرايشگر دائم صورت زنانه 1        
بافت مو 1        
                       
21 بانو فردي پاکسازی پوست صورت زنانه1400/09/24 1     1400/12/01 11:30 برترينها      
                       
22 بانومانا آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/14) 2     1400/12/03 11:00 تاميلا      
پیرایشگر موی زنانه 1400/09/14 1          
                       
23 بانو موسوي متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/08/16 3     1400/12/07 8:00 بانو موسوي   خانم محمدي 09104821742   خانم صديقه پورمند 09127334028  
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/22 1        
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/24 1        
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/27 1        
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/30 1        
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/08/16) 1     10:00    
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/09/23) 2        
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/09/30) 2        
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/10/08) 1        
پیرایشگر موی زنانه (1400/08/16) 2        
پیرایشگر موی زنانه 1400/09/23 1        
پیرایشگر موی زنانه 1400/09/24 1        
پیرایشگر موی زنانه 1400/09/30 2        
آرایشگر ناخن (1400/09/23) 1     11:30    
آرایشگر ناخن (1400/09/24) 1        
آرایشگر ناخن (1400/09/28) 4        
آرایشگر ناخن (1400/09/30) 1        
آرايشگر ناخن (1400/10/08) 1        
آرايشگر ناخن (1400/10/018) 1        
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/09/20) 1     1400/12/08 8:00    
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/09/22) 1        
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/09/24) 2        
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/09/27) 4        
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/09/28) 1        
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/09/30) 3        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/20) 13     10:00    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/22) 1        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/30) 1        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/25) 2        
آرابشگر موی زنانه1400/09/22 2        
آرابشگر موی زنانه1400/09/23 1        
آرابشگر موی زنانه1400/09/27 1        
آرابشگر موی زنانه1400/09/30 3        
پاکسازی پوست صورت زنانه1400/09/23 2     11:30    
پاکسازی پوست صورت زنانه1400/09/24 2        
پاکسازی پوست صورت زنانه1400/09/28 1        
پاکسازی پوست صورت زنانه1400/09/29 1        
پاکسازی پوست صورت زنانه1400/09/30 1        
كلاه گيس باف با موي طبيعي (1400/09/25) 3        
                       
24 بانو نامی متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/14 2     1400/12/04 11:30 بيكران ابي      
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/09/14) 1          
                       
25 بانو نگين تاج خودآرايي زنانه (1400/09/29) 1     1400/12/01 9:00 الهام فلاح      
                       
26 بانو نهال کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه1400/09/01 1     1400/12/03 8:00 بانو نهال   خانم خزائی 09120840362    خانم رعنا سادات سيد رئوفي 09121031920
 
کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه1400/09/02 3        
آرایشگر ناخن (1400/09/06) 3     9:00    
آرايشگر ناخن (1400/10/15) 1        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/06) 7     10:00    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/08) 10     1400/12/04 8:00    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/13) 1     9:30    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/23) 4     10:00    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/25) 1     11:00    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/13) 1        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/27) 1        
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/17 1     1400/12/03 11:00    
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/20 1        
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/09/20) 1        
بافت مو (1400/10/12) 1        
پيرايشگر موي زنانه 6     11:30    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  3        
                       
27 بانوي پائيزي آرایشگر ناخن (1400/09/25) 4     1400/12/01 9:00 الهام فلاح      
                       
28 بانوي فردوس متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/08/18 2     1400/12/04 8:00 بانوي فردوس 8 نفر  خانم فرزعليان 09127218404   خانم فريبا صادقي 09123038708  
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/10/19) 1      
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/10/19) 2      
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه    1 1400/08/05 9:00  
رنگ كردن موي زنانه   1 1400/08/09  
پيرايشگر موهاي زائد با موم   1 1400/08/04  
                       
29 برترينها پیرایشگر موی زنانه 1400/09/10 1     1400/12/01 8:00 برترينها 8 نفر خانم خوش ذوق 09127959550      خانم آرزو طالبي 09374200768  
پیرایشگر موی زنانه 1400/09/16 1      
پیرایشگر موی زنانه 1400/09/25 1      
پاکسازی پوست صورت زنانه1400/09/25 1     9:00  
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/24 1      
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/09/25 1      
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/09/25) 3     10:00  
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  1      
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/03) 2      
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/10) 1      
                       
30 بهار زيبايي آرایشگر ناخن (1400/09/23) 1     1400/12/01 10:00 الهام فلاح      
آرایشگر ناخن (1400/09/24) 2          
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/09/23) 1          
                       
31 بهجويي آرايشگر عروس (1400/09/17) 1     1400/12/01 8:00 بهجويي   خانم وثوقي 09191771553    خانم صادقي 09123038708  
آرايشگر موي زنانه (1400/09/14) 1        
پاکسازی پوست صورت زنانه1400/09/13 1        
پیرایشگر موی زنانه 1400/09/17 1        
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 3        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه  5     9:00    
پاكسازي پوست صورت زنانه 1        
آرايشگر موي زنانه 1        
آرایشگر ناخن 2        
كلاه گيس باف با موي طبيعي 2     10:00    
                       
32 بیتا پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/08/24) 1