موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آذرماه ١٤٠٠ > نيمه اول > صنايع غذايي و خدمات تغذيه اي  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه  او ل آذر ماه 1400
 نام رشته : خدمات تغذیه ای و صنایع غذایی
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی   ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری تعداد مهمان
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                       
1 آریا تهران-شعبه 1 کباب زنی و تخته کاری1400/09/03 3522965 2     1400/12/14 هشت ونیم آریا تهران-شعبه 1    
کباب زنی و تخته کاری1400/09/14 3522965 2     1400/12/14 هشت ونیم آریا تهران-شعبه 1    
کییک ساز و ترساز*1400/09/01 3523053 1     1400/12/14 هشت ونیم آریا تهران-شعبه 1    
کییک ساز و ترساز*1400/09/03 3523053 3     1400/12/14 هشت ونیم آریا تهران-شعبه 1    
کییک ساز و ترساز*1400/09/09 3522825 1     1400/12/14 هشت ونیم آریا تهران-شعبه 1    
کییک ساز و ترساز*1400/09/10 3522825 2     1400/12/14 هشت ونیم آریا تهران-شعبه 1    
کییک ساز و ترساز*1400/09/13 3523053 1     1400/12/14 هشت ونیم آریا تهران-شعبه 1    
                       
2 آینده درخشان آشپز ملل1400/09/15 3546582 2     1400/12/14 هشت ونیم آریا تهران-شعبه 1    
                       
3 بانو دانش شیرینی پز درجه 1 1400/09/02 3534068-3534068 2+2     1400/12/16 هشت ونیم بانو دانش    
کیک ساز و ترساز*1400/09/06 3557940 1     1400/12/16 هشت ونیم بانو دانش    
کباب زنی و تخته کاری1400/09/15 3562603 3     1400/12/16 هشت ونیم بانو دانش    
آشپز غذاهای فوری1400/09/15 3571575 1     1400/12/16 هشت ونیم بانو دانش    
آشپز 1400/09/15 3557900 4     1400/12/16 هشت ونیم بانو دانش    
                       
4 پانیذ مهر ایرانیان آشپزی درجه 2  1400/09/06 3561782-3561788 4+1     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
آشپزی درجه 2  1400/09/08 3561782 2     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
آشپزی درجه 1  1400/09/08 3563807 1     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
شکلات ساز1400/09/08 3561784 1     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
آشپز غذاهای ایتالیایی1400/09/09 3564478 1     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
ترسازی مقدماتی1400/09/10 3564475 1     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
تزئین کیک1400/09/10 3564472 1     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
دسرساز سنتی1400/09/10 3561779 7     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
شیرینی پز درجه 1  1400/09/06 3563045 1     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
شیرینی پز درجه 2  1400/09/06 3561781 6     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
شیرینی پز درجه 2  1400/09/08 3561781 1     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
شیرینی پز شیرینی های خشک1400/09/09 3561778 7     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم باتخصص فردار ماهر* 1400/09/09 3561786 1     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم  1400/09/08 3561785 1     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
مسئول خط تولید سوسیس و کالباس 1400/09/06 3562740 2     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
کییک ساز و ترساز*1400/09/08 3561780 8     1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان    
دسرساز سنتی     1 1400/06/30 1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان   هلن نبی زاده طرقبه
شیرینی پز درجه 2     1 1400/06/29 1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان   هلن نبی زاده طرقبه
شیرینی پز درجه 1     1 1400/08/23 1400/12/14 هشت ونیم پانیذ مهر ایرانیان   مهسا زینلی
                       
5 ژینو کییک ساز و ترساز*1400/09/03 3559548 3     1400/12/8 هشت ونیم ژینو    
نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم  1400/09/03 3559487 2     1400/12/8 هشت ونیم ژینو    
قناد1400/09/03 3559589-3505923 2+2     1400/12/8 هشت ونیم ژینو    
تهه فینگر فود1400/09/03 3196458 1     1400/12/8 هشت ونیم ژینو    
دسرساز بین المللی1400/09/03 3559475 2     1400/12/8 هشت ونیم ژینو    
آشپز1400/09/03 3559533 1     1400/12/8 هشت ونیم ژینو    
آشپز غذاهای فوری1400/09/03 3559592 2     1400/12/8 هشت ونیم ژینو    
خمیرگیر و فرکار ماهر1400/09/09 3559523 2     1400/12/8 هشت ونیم ژینو    
تزئین کیک1400/09/09 3559562 4     1400/12/8 هشت ونیم ژینو    
شیرینی پز درجه 2  1400/09/09 3559570 1     1400/12/8 هشت ونیم ژینو    
                       
6 صالحه دردائی شیرینی پز شیرینی های خشک1400/09/01 3496968 1     1400/12/8 هشت ونیم ژینو    
                       
7 علم پرور برنامه ریز امور تغذیه خانواده1400/09/14 3558352 1     1400/12/14 هشت ونیم آریا تهران-شعبه 1    
                       
8 قشقایی آشپز غذاهاي فوري (1400/09/08) 3512096 4     1400/12/15 هشت ونیم قشقایی    
متصدی کافی شاپ1400/09/08 3512174-3512156-3512174 2+1+1     1400/12/15 هشت ونیم قشقایی    
شیرینی پز درجه 2  1400/09/10 3438584 1     1400/12/15 هشت ونیم قشقایی    
آشپزی درجه 2     1 1400/05/30 1400/12/15 هشت ونیم قشقایی   امیررضا آذرشاد
                       
9 مدالیون سبزوار 2  کییک ساز و ترساز*1400/09/14 3568154 1     1400/12/17 هشت ونیم نمونه تبریز -شعبه یک    
شیرینی پز درجه 2  1400/09/15 3568156 2     1400/12/17 هشت ونیم نمونه تبریز -شعبه یک    
                       
10 مرجان رحمان تزیین کیک1400/09/06 3536775 2     1400/12/21 هشت ونیم مرجان رحمان    
کییک ساز و ترساز*1400/09/08 3536799 1     1400/12/21 هشت ونیم مرجان رحمان    
آشپز1400/09/09 3543430 1     1400/12/21 هشت ونیم مرجان رحمان    
آشپز ملل1400/09/09 3543370-3546432 1+1     1400/12/21 هشت ونیم مرجان رحمان    
شیرینی پز درجه 2  1400/09/09 3543445 1     1400/12/21 هشت ونیم مرجان رحمان    
                       
11 موسسه فرهنگی هنری پویاسازان ساناز سانیا نظارت بر بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی1400/09/13 3527839 11     1400/12/7 هشت ونیم موسسه فرهنگی هنری پویاسازان ساناز سانیا    
                       
12 نمونه تبریز-شعبه یک نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم  1400/09/06 3556065-3556068 1+2     1400/12/17 هشت ونیم نمونه تبریز-شعبه یک    
آشپز سنتی1400/09/08 3556081 1     1400/12/17 هشت ونیم نمونه تبریز-شعبه یک    
آشپزی درجه 2 1400/09/08 3556079 1     1400/12/17 هشت ونیم نمونه تبریز-شعبه یک    
شیرینی پز درجه یک 1400/09/08 3556077 2     1400/12/17 هشت ونیم نمونه تبریز-شعبه یک    
                       
13 مهرافشان شرینی پز درجه 2     1 1400/06/29 1400/12/15 هشت ونیم مهر افشان   مجتبی طاهری ساکی
نانوای نانهای حجیم و نیمه حجییم     1 1400/06/31 1400/12/15 هشت ونیم مهر افشان   مجتبی طاهری ساکی
آشپز     1 1400/06/30 1400/12/15 هشت ونیم مهر افشان   مجتبی طاهری ساکی
                       
14 هنردهقان شیرینی پز درجه دو 1400/09/20 3458506 1     1400/12/15 هشت ونیم قشقایی    
                       
15 هورمهر آشپز ملل1400/09/08 3547069 4     1400/12/22 هشت ونیم هورمهر    
                       
16 بروزرسانی آشپز     1 1400/01/05 1400/12/15 هشت ونیم قشقایی   دریا رحمانی خلیلی
                       
بازديدکنندگان اين صفحه: 469 | بازديدکنندگان امروز: 1365 | کل بازديدکنندگان: 2595358 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5000 ثانيه