موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آذرماه ١٤٠٠ > نيمه اول > پيرايش مردانه  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
    زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين نیمه  اول آذر ماه 1400
 نام رشته :پیرایش مردانه
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 اقبال کاربر مواد شیمیایی در پیرایش مردانه1400/09/14 3536999 1     1400/12/01 09:00 مرکزپنج  
                     
2 ثابتیان پیرایشگر مردانه درجه دو*1400/09/14 3579307 1     1400/12/01 09:00 مرکزپنج  
                     
3 رویش هنر متعادل ساز چهره مردانه* 1400/09/03 3527138 1     1400/12/01 09:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه دو*1400/09/01 3432995-3520597 1+13     1400/12/01 09:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه دو*1400/09/03 3045049-3414512 1+4     1400/12/01 09:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه یک*1400/09/01 3520603 3     1400/12/01 09:00 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه یک*1400/09/03 3406933 1     1400/12/01 09:00 مرکزپنج  
                     
4 سپنتا هنر پیرایشگر مردانه درجه دو*1400/09/01 3537661-3526124 1+4     1400/12/01 10:30 مرکزپنج  
                     
5 سرای نمونه پیرایشگر مردانه درجه یک*1400/09/01 3523412 1     1400/12/01 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه دو*1400/09/01 3525540-3058686 1+1     1400/12/01 10:30 مرکزپنج  
پیرایشگر مردانه درجه دو*     1 1400/09/22 1400/12/01 10:30 مرکزپنج امیر رزاقی
پیرایشگر مردانه درجه دو*     1 1400/10/19 1400/12/01 10:30 مرکزپنج سیدعادل صالح کوتاهی
                     
6 شفیع رسالت متعادل ساز چهره مردانه* 1400/09/08 3503556 1     1400/12/01 10:30 مرکزپنج  
                     
7 عالیجناب بهداشت کار ناخن مردانه1400/09/03 3451908 1     1400/12/01 10:30 مرکزپنج  
                     
8 عصرمو پیرایشگر مردانه درجه یک*1400/09/14 3589808 1     1400/12/01 0.438 مرکزپنج  
                     
9 مریدان پیرایشگر مردانه درجه دو*     1 1400/10/14 1400/12/01 10:30 مرکزپنج محمد عبادی
                     
10 بروزرسانی پیرایشگر مردانه     1 1400/01/05 1400/12/01 10:30 مرکزپنج احسان شجاع رضوی
کوتاه کردن مو با ماشین و تیغ در پیرایش مردانه     1 1400/01/05 1400/12/01 10:30 مرکزپنج احسان شجاع رضوی
                     
بازديدکنندگان اين صفحه: 267 | بازديدکنندگان امروز: 108 | کل بازديدکنندگان: 2595534 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5625 ثانيه