موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > دیماه 1400 > نيمه اول  > گردشگري  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه اول ديماه 1400
 نام رشته : گردشگری 
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد
                 
1 بهرایان راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/11) 3515470 1   یکشنبه 1400/11/24 09:00 سالن گردشگری مركز 5 
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم) (1400/10/07) 3606486 1    
                 
2 پردازشگران پارسی راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/08) 3339586 1   یکشنبه 1400/11/24 09:00 سالن گردشگری مركز 5 
                 
3 پیش ورزان راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/11) 3555459 1   یکشنبه 1400/11/24 09:00 سالن گردشگری مركز 5 
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/06) 3577875 1  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم) (1400/10/11) 3577956 1  
                 
4 تدبیرگران راهنمای محلی* (1400/10/15) 3622222 2   یکشنبه 1400/11/24 09:00 سالن گردشگری مركز 5 
                 
5 تهران پایتخت راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم) (1400/10/01) 3504283 1   یکشنبه 1400/11/24 09:00 سالن گردشگری مركز 5 
راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/05) 3553676 1  
                 
6 سامان آفر ین راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/01) 3573982 1   یکشنبه 1400/11/24 09:00 سالن گردشگری مركز 5 
                 
7 علم پرور راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/13) 3551511 1   یکشنبه 1400/11/24 09:00 سالن گردشگری مركز 5 
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/04) 3578647 1  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/05) 3496826 1  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/12) 3578647 1  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/14) 3551524 1  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم) (1400/10/11) 3522226 1  
  راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/01) 3578651 6  
  راهنمای محلی* (1400/10/01) 3600119 3  
  راهنمای محلی* (1400/10/01) 3551544 1  
  راهنمای موزه (1400/10/07) 3522221 1  
  راهنمای موزه (1400/10/15) 3623689 1  
                 
8 علوم هانی راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم) (1400/10/15) 3607686 1   یکشنبه 1400/11/24 10:30 سالن گردشگری مركز 5 
راهنمای موزه (1400/10/07) 3607681 1  
راهنمای موزه (1400/10/15) 3607681 1  
                 
9 فروغ فلق راهنمای موزه (1400/10/01) 3588428 2   یکشنبه 1400/11/24 10:30 سالن گردشگری مركز 5 
                 
10 قلم کهن نسل پارت راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/07) 3593880 1   یکشنبه 1400/11/24 10:30 سالن گردشگری مركز 5 
راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/14) 3593880 1  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/01) 3593846 3  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/04) 3593846 1  
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/07) 3593846 1  
راهنمای موزه (1400/10/01) 3562832 1  
                 
11 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/04) 3602083 1   یکشنبه 1400/11/24 10:30 سالن گردشگری مركز 5 
راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/05) 3602083 1  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/05) 3457651 1  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/13) 3592262 1  
راهنمای محلی* (1400/10/13) 3519792 1  
                 
12 نشان برتر راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/15) 3486045 1   یکشنبه 1400/11/24 10:30 سالن گردشگری مركز 5 
                 
13 نگین آفاق ایرانیان راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/08) 3420084 1   یکشنبه 1400/11/24 10:30 سالن گردشگری مركز 5 
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/08) 3420079 1  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/11) 3607181 2  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/12) 3414569 1  
راهنمای محلی* (1400/10/04) 3607145 1  
راهنمای محلی* (1400/10/05) 3607145 1  
راهنمای موزه (1400/10/14) 3607262 1  
                 
14 نیاوران راهنمای گردشگری سلامت (1400/10/14) 3582100 1   شنبه 1400/11/23 12:00 سالن گردشگری مركز 5 
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم) (1400/10/01) 3601679 1  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم) (1400/10/13) 3582061 1  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/01) 3484445 1  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/10/15) 3405940 1  
راهنمای محلی* (1400/10/01) 3602963 1  
راهنمای محلی* (1400/10/14) 3595188 1  
راهنمای موزه (1400/10/14) 3602964 1  
                 
15 نیکوروش راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/04) 3553727 2   شنبه 1400/11/23 12:00 سالن گردشگری مركز 5 
راهنمای گردشگری فرهنگی (1400/10/07) 3542141 1  
راهنمای محلی* (1400/10/04) 3515331 1  
                 
بازديدکنندگان اين صفحه: 520 | بازديدکنندگان امروز: 115 | کل بازديدکنندگان: 2595541 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5156 ثانيه