موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آبانماه ١٤٠٠ > نیمه دوم آبان > صنایع چوب  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
  زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين نیمه دوم آبان ماه 1400
 نام رشته:صنایع چوب
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 پبوند داده ها کابینت ساز چوبی1400/03/04 3337050 2     1400/10/28 09:30 کارگاه درودگری مرکز4 وسایل مورد نیاز : لباس کار- مداد - متر
کابینت ساز چوبی1400/03/17 3337050 1     1400/10/28 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
کابینت ساز چوبی1400/03/19 3364495 2     1400/10/28 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
نصاب کابینت چوبی1400/03/25 3350071 3     1400/10/29 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
نصاب کابینت چوبی1400/05/23 3421739 1     1400/10/29 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
نصاب کابینت چوبی1400/05/24 3421739-3398756 1+1     1400/10/29 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
کابینت ساز چوبی1400/08/03 3421729 2+1     1400/11/05 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
کابینت ساز چوبی1400/08/18 3337050 1     1400/11/05 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
درودگر1400/03/24 3315093-3315093 1+1     1400/11/05 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
درودگر1400/03/25 3337055 2     1400/11/06 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
درودگر1400/03/30 3315099-3337055 2+1     1400/11/06 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
درودگر1400/08/05 3450272-3444476 1+4     1400/11/12 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
درودگر1400/08/19 3463438 2     1400/11/12 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
سازنده و نصاب کابینت با صفحات ام دی اف و کورین 1400/08/11 3463450 1     1400/11/13 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
سازنده و نصاب کابینت با صفحات ام دی اف و کورین 1400/08/17 3463444 4     1400/11/13 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
سازنده و نصاب کابینت با صفحات ام دی اف و کورین 1400/08/18 3463444-3463450 1+5     1400/11/19 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
سازنده و نصاب کابینت با صفحات ام دی اف و کورین 1400/08/19 3463450 1     1400/11/20 09:30 کارگاه درودگری مرکز4
                     
بازديدکنندگان اين صفحه: 331 | بازديدکنندگان امروز: 112 | کل بازديدکنندگان: 2595538 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4688 ثانيه