موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آبانماه ١٤٠٠ > نیمه دوم آبان > خدمات آموزشی  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه دوم آبان ماه 1400
 نام رشته : خدمات آموزشی
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 آراد علم پداگوژی     1 1400/06/15 1400/10/19 08:00 مرکز شماره 8 زعفرانیه طیبه صولتی دیگه سرائی
                     
2 امیران پداگوژی1400/08/22 3488710 1     1400/10/19 08:00 مرکز شماره 8 زعفرانیه  
پداگوژی1400/08/23 3488710 1      
                     
3 بانو نهال مدیر آموزشگاه  فنی و حرفه ای آزاد1400/07/19   2     1400/10/19 08:15 مرکز شماره 8 زعفرانیه  
پداگوژی1400/07/21   1     08:15  
                     
4 پیشکسوتان پداگوژی1400/08/24 3516965 1     1400/10/19 08:15 مرکز شماره 8 زعفرانیه  
پداگوژی1400/08/30 3516965 1      
                     
5 سامان آفرین مربی مهدکودک1400/08/22 3459594 1     1400/10/19 08:30 مرکز شماره 8 زعفرانیه  
                     
6 شمیم دانش پداگوژی1400/08/26 3528925 1     1400/10/19 08:30 مرکز شماره 8 زعفرانیه  
پداگوژی1400/08/29 3436162 1     08:45  
                     
7 کهکشان مشاور تاسیس آموزشگاه1400/08/16 3542480-3533427-3536208 2+3+1     1400/10/19 09:00 مرکز شماره 8 زعفرانیه  
پداگوژی1400/08/19 3444128-3535623 1+1     10:30  
پداگوژی1400/08/22 3513664 1     10:45  
مشاور تاسیس آموزشگاه     1 1400/04/02 11 شهناز عرب راویزی
مدیر آموزشگاه  فنی و حرفه ای آزاد     1 140004/14 11:15 شیرین عطائی خواه
مدیر آموزشگاه  فنی و حرفه ای آزاد     1 1400/06/16 11:30 فرح ناز ابراهیمی
مدیر آموزشگاه  فنی و حرفه ای آزاد     1 1400/04/14 11:30 الهام خالقی شانه چیان
پداگوژی     1 1400/06/03 11:45 زهرا ژاژیانی
پداگوژی     1 1400/04/09 11:45 الهام خالقی شانه چیان
                     
8 گل گیس پداگوژی1400/08/22 3505486 1     1400/10/20 08:00 مرکز شماره 8 زعفرانیه  
                     
9 مجتمع فن ایرانیان منادی توسعه پداگوژی1400/08/23 3520463 1     1400/10/20 08:00 مرکز شماره 8 زعفرانیه  
                     
10 نیکوروش-شعبه 1 مربی مهدکودک1400/08/18 3484609 1     1400/10/20 08:15 مرکز شماره 8 زعفرانیه  
پداگوژی1400/08/18 3456199 1      
پداگوژی     1 1399/11/20 سهیلا قاسمی
تربت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان (سطح پیشرفته ) 1400/08/22 3465904 1     08:30  
                     
11 بروزرسانی مدیر آموزشگاه  فنی و حرفه ای آزاد     1 1400/01/05 1400/10/20 08:30 مرکز شماره 8 زعفرانیه سپیده سامنی
پداگوژی     1 1400/01/05 08:45 سپیده سامنی
پداگوژی     1 1400/01/05 08:45 فاطمه سادات حسینی
پداگوژی     1 1400/01/05 9 سیده اسرا حسینی
پداگوژی     1 1400/01/05 9 سهیلا حسن گلپایگانی
                     
بازديدکنندگان اين صفحه: 578 | بازديدکنندگان امروز: 173 | کل بازديدکنندگان: 2595599 | بازديدکنندگان آنلاین: 6 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4376 ثانيه