موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > آبانماه ١٤٠٠ > نیمه اول آبان > مراقبت و زيبايي  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه اول آبان ماه 1400
 نام رشته : مراقبت زیبایی
موسسين و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند: ويدئوكال غير مجاز بوده و وجاهت قانوني ندارد - تمامي موارد آزموني بايد بر روي مدل يا در صورت امكان روي مانكن انجام شود- هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ورودي آزمون وجاهت قانوني نداشته و با دريافت كنندگان مبالغ بالا برخورد قانوني ميشود
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی آزمونگر
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری تعداد مهمانان
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 آترین کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/10) 1     1400/09/16 11:00 گل گيس    
                     
2 آیینه روشن پیرایشگر موی زنانه* 1400/08/10 1     1400/09/09 10:00 بانو صولتي    
                     
3 ایده آل بافت مو (1400/08/10) 2     1400/09/13 08:00 ایده آل   خانم عبدالرحمن 09123485711
آرایشگر موی زنانه (1400/08/10) 1      
پاکسازی پوست صورت زنانه (1400/08/10)
3     09:00  
متعادل ساز چهره زنانه(1400/08/10) 1      
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/03) 1      
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/10) 2     10:00  
پاکسازی پوست
  1 1400/03/30  
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه    1 1400/07/10 11:00  
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه    1 140007/10  
آرایشگر و پیرایشگر زنانه    1 1400/07/10  
                     
4 ايران آذين آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/05) 2     1400/09/10 08:00 بانو ملكي    
                     
5 بانو بیداربخت کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/10) 1     1400/09/09 10:00 بانو صولتي    
پیرایشگر موی زنانه (1400/08/04) 1        
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/08/05) 1        
                     
6 بانوصولتی آرایشگر ناخن (1400/08/03) 3     1400/09/09 08:00 بانوصولتی 4 نفر مهمان خانم عبدالرحمن 09123485711
بافت مو1400/07/24 5     09:00
                     
7 بانو فردي آرایشگر ناخن (1400/08/10) 1     1400/09/10 08:00 بانو ملكي    
پیرایشگر موی زنانه (1400/08/10) 1        
                     
8 بانو ملكي آرایشگر ناخن (1400/08/04) 7     1400/09/10 08:00 بانو ملكي 4 نفر مهمان خانم محمدي 09104821742
آرایشگر ناخن (1400/08/05) 1    
                     
9 بانو موسوي آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/07/25) 1     1400/09/13 08:00 بانو موسوي   خانم صولتي 09127152588
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/05) 1      
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/10) 3      
آرایشگر موی زنانه (1400/07/27) 1     09:00  
آرایشگر موی زنانه (1400/08/11) 1      
آرایشگر ناخن (1400/07/25) 1      
آرایشگر ناخن (1400/08/05) 1      
آرایشگر ناخن (1400/08/11) 1      
پاکسازی پوست صورت زنانه (1400/07/27)
2     10:00  
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/07/27) 1      
رنگ کردن موی زنانه (1400/07/27) 1      
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/07/27) 7     1400/09/14 08:00  
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/11) 1     09:00  
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/07/27 8     10:00  
پیرایشگر موی زنانه (1400/08/05) 1     1400/09/13 11:00  
                     
10 بانوی پائیزی آرایشگر ناخن (1400/08/10) 4     1400/09/13 08:00 بانوی پائیزی 5 آزمون مهمان خانم جهاني 9124867342 
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/10) 3    
                     
11 بانوی فردوس آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/04) 1     1400/09/14 08:00 بانوی فردوس   خانم كوشكستاني 09125837977
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/09) 1      
پاکسازی پوست صورت زنانه (1400/08/04) 2     09:00  
پیرایشگر موهای زائد (1400/08/04) 1      
رنگ کردن موی زنانه (1400/08/09) 1     10:00  
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/05) 1      
                     
12 بیتا متعادل ساز چهره زنانه(1400/08/10) 1     1400/09/15 09:00 تيام    
پیرایشگر کودک(دخترانه) (1400/08/10) 1        
                     
13 پلک آرایشگر ناخن (1400/08/04) 6     1400/09/10 08:00 پلک   خانم مشايخي 09122142496
پیرایشگر موی زنانه (1400/08/04) 1      
                     
14 تجریشی آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/06/31) 1     1400/09/15 10:00 تيام    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/04) 2        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/09) 1        
                     
15 توران آرایشگر ناخن (1400/08/09) 3+1     1400/09/13 08:00 توران   خانم گلپایگانی 09128081194
آرایشگر ناخن (1400/08/10) 1      
آرایشگر موی زنانه (1400/08/11) 1     09:00  
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/05) 1      
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/10) 1+2     10:00  
كلاه گيس باف با موي طبيعي زنانه (1400/08/10) 1      
                     
16 تیام آرایشگر ناخن (1400/08/04) 1     1400/09/14 08:00 تیام 6 نفر مهمان خانم گلپایگانی 09128081194
آرایشگر موی زنانه (1400/08/05) 1    
آرایشگر عروس1400/08/03 3     09:00
آرایشگر عروس1400/08/12 1    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/03) 4     10:00
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/08/05) 1+1    
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/08/05 1     1400/09/15 08:00
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/05) 1    
پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر1400/08/04 1     09:00
پیرایشگر موی زنانه1400/08/03 2    
                     
17 چیترا آرایشگر ناخن (1400/08/03) 1     1400/09/10 09:00 سراي نيكا    
                     
18 دترلند پیرایشگر موهای زائد با موم1400/08/04 1     1400/09/10 10:00 سراي نيكا    
اضافه کردن مو به سر (هراکستنشن)1400/08/04 1        
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/04) 1        
                     
19 راز آفرينش کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1399/12/17) 1     1400/09/10 10:00 رضايي    
آرایشگر ناخن (1399/12/16) 1      
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1399/12/16) 2      
                     
20 رضایی آرایشگر ناخن (1400/08/04) 1     1400/09/10 08:00 رضایی 4 نفر مهمان خانم فرحناك 09122387736
بافت مو1400/08/05 1    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/04) 5    
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/04) 4     09:00
پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر1400/08/04 3    
پیرایشگر موی زنانه 1400/08/03 2    
                     
21 سایه ها آرایشگر ناخن (1400/08/10) 1     1400/09/13 08:00 سایه ها 5 تا آزمون مهمان خانم نعمتي 9122055066
آرایشگر ناخن (1400/08/11) 1    
آرایشگر موی زنانه1400/08/10 1    
آرایشگر موی زنانه1400/08/11 1    
پیرایشگر موی زنانه 1400/08/11 1    
                     
22 سرای طاهری آرایشگر ناخن (1400/08/05) 1     1400/09/14 10:00 نيكرو    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/05) 2      
                     
23 سرای نیکا آرایش چشم1400/08/10 1     1400/09/10 08:00 سرای نیکا 8 نفر مهمان خانم قطبي 9123799636
آرایشگر ناخن (1400/08/15) 1   9123799636
پاکسازی پوست صورت زنانه1400/08/15 1+1    
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/16) 1     09:00
                     
24 صفورا آرایشگر ناخن (1400/08/03) 1     1400/09/10 08:00 صفورا   خانم بهجويي 09125071202
آرایش چشم1400/08/03 1      
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/04) 7     09:00  
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه1400/08/05 1      
پاکسازی پوست صورت زنانه1400/08/04 2     10:00  
پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر1400/08/03 1      
پیرایشگر موی زنانه 1400/08/04 1      
                     
25 فرحناک آرایشگر ناخن (1400/06/15) 2     1400/09/10 10:00 سراي نيكا    
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/06/16 1        
                     
26 قصر نیلی بافت مو1400/08/03 1     1400/09/17 09:00 گل گيس    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/05/18) 1        
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/04) 1        
پاکسازی پوست صورت زنانه1400/08/03 1     10:00    
                     
27 قصر یاس آرایشگر موی زنانه1400/08/03 1     1400/09/16 11:00 گل گيس    
كاربرمواد شيميايي    1 1400/07/28    
                     
28 کژال پاکسازی پوست صورت زنانه1399/11/12 1     1400/09/14 08:00 كژال 6 نفر مهمان خانم خزائی 09120840362
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1399/10/10) 1    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه    1 1399/11/27
پاکسازی پوست صورت زنانه
  1 1399/11/28
                     
29 کیانی پاکسازی پوست صورت زنانه 1400/08/09
9     1400/09/15 08:00 کیانی   خانم مومني 09122380798
پاکسازی پوست صورت زنانه 1400/08/10
1      
كاربر مواد شيميايي 1399/11/30 1              
                     
30 گل آیین آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/06/13) 1     1400/09/14 09:00 كژال    
آرایشگر ناخن (1400/07/12) 1        
                     
31 گلاره بانو پیرایشگر موی زنانه 1400/08/05 1     1400/09/10 09:00 گوهر ديبا    
                     
32 گل گیس سشوار کشیدن مو1400/08/09  2     1400/09/16 08:00 گل گیس 6 نفر مهمان خانم مومني 09122380798
آرایشگر ناخن (1400/08/10) 1    
بافت مو1400/08/10 1    
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/09) 3     09:00
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/09) 9     1400/09/17 08:00
پیرایشگر موی زنانه 1400/08/09 1     1400/09/16 10:00
                     
33 گوهر دیبا پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/08/03) 1     1400/09/10 10:00 پلك    
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/04) 2        
                     
34 ماهسان پیرایشگر موی زنانه 1400/08/10 4     1400/09/16   ماهسان   خانم فرهمند 09121769281
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/10) 10        
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/08/10) 1        
پاکسازی پوست صورت زنانه 1400/08/10
3+19     1400/09/17    
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/08/10 2     1400/09/16    
                     
35 مهوین آرایش چشم   2 1400/06/28 1400/09/14 09:00 كژال    
                     
36 نگين آرايشگر و پيرايشگر زنانه (1400/07/25)   3 1400/07/25 1400/09/16 11:00 گل گيس    
                     
37 نگین آفرینش پیرایشگر ابرو و صورت زنانه (1400/08/10) 2     1400/09/14 09:00 نيكرو    
آرایشگر ناخن (1400/08/16) 2        
                     
38 نگین زیبایی آرایشگر ناخن (1400/08/04) 2     1400/09/15 08:00 نگین زیبایی   خانم خاني 09194222140
آرایشگر ناخن (1400/08/05) 1      
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/04) 2     09:00  
پاکسازی پوست صورت زنانه 1400/08/04
3      
کلاه گییس باف با موی طبیعی زنانه 1400/08/04 6     11:00  
                     
39 نیکرو آرایشگر ناخن (1400/08/10) 1     1400/09/14 08:00 نیکرو 7 نفر مهمان خانم رضايي 09123783283
آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/10) 1    
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/10) 2    
                     
40 هما آرایشگر و پیرایشگر زنانه (1400/08/11) 1     1400/09/14 10:00 كژال    
پیرایشگر موی زنانه 1400/08/11 1        
                     
41 هنر فرح آرایشگر موی زنانه 1400/08/11 1     1400/09/10 08:00 هنر فرح   خانم گلپایگانی 09128081194
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*1400/08/11 7      
کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه (1400/08/11) 2      
                     
42 بروزرسانی آرایشگر و پیرایشگر زنانه   3 1400/01/05 1400/09/13 09:00 سايه ها   مریم ایازی نصرآبادی-عظیم السادات شریفی-فاطمه آبنیکی
آرایشگر و پیرایشگر زنانه   1 1400/01/05   خدیجه میلاقی
آرایشگر و پیرایشگر زنانه   1 1400/01/05 1400/09/13 09:00 بانوي پائيزي   سمیه محمدزاده
کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه    1 1400/01/05 1400/09/13 09:00 سايه ها   مریم ایازی نصرآبادی
کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه    1 1400/01/05 1400/09/13 09:00 بانوي پائيزي   سمیه محمدزاده
پیرایشگر موی زنانه   1 1400/01/05 1400/09/13 09:00 سايه ها   مریم ایازی نصرآبادی
پیرایشگر موی زنانه   1 1400/01/05 1400/09/13 09:00 بانوي پائيزي   سمیه محمدزاده
متعادل ساز چهره زنانه(آرایش صورت)*   1 1400/01/05 1400/09/10 09:00 پلك   وحیده مرادزاده اسمعیل
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه    1 1400/01/05   یاسمن نیکو عمل
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه    1 1400/01/05 1400/09/13 09:00 بانوي پائيزي   سمیه محمدزاده
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه    1 1400/01/05 1400/09/10 09:00 پلك   یاسمن نیکو عمل
آرایشگر موی زنانه   1 1400/01/05 1400/09/13 09:00 بانوي پائيزي   سمیه محمدزاده
پاکسازی پوست صورت زنانه
  1 1400/01/05 1400/09/10 09:00 پلك   وحیده مرادزاده اسمعیل
                     
نشاني آموزشگاه بانو صولتي: قیطریه،خ برادران سلیمانی شرقی،ساختمان پارس،پلاک14،طبقه دوم،واحد8                       تلفن: 09127152588
 
نشاني آموزشگاه بانو ملكي: میدان ولیعصر ابتدای خیابان کریم خان زند نرسیده به چهارراه حافظ جنب داروخانه شبانه روزی ساختمان علی                تلفن:09333855509
 
نشاني آموزشگاه بانوي پائيزي: تهرانپارس بالاتر از فلكه اول نبش 154 غربي ساختمان كسري ط5 واحد 20                        تلفن: 9121505156
 
نشاني آموزشگاه پلك: م ونك خ ملاصدرا روبروي بيمارستان بقيه اله پ 189 ط4 واحد10                  تلفن: 09128610150
 
نشاني آموزشگاه تيام: خ شهید باهنر م نیاوران  نبش پیتزا چمن پ8 ط 2 واحد302                           تلفن: 09129406151
                     
نشاني آموزشگاه سايه ها: تهرانپارس بین فلکه دوم وسوم خ 182شرقی خ رحیمی طاهری پ110                     تلفن: 09122170378
 
نشاني آموزشگاه سراي نيكا: نیاوران سه راه یاسر ک معظمی پ5 واحد2                              تلفن: 09388978951-09123235095
 
نشاني آموزشگاه كژال: جردن بلوار گلشهر ساختمان شقایق پ20 ط1                            تلفن: 09124331606
 
نشاني آموزشگاه گل گيس: تهرانپارس 196 غربی بین عادل و زرین پ64 ط دوم شرقی                              تلفن: 09194222141
 
نشاني آموزشگاه نيكرو: چهارراه پاسداران میدان حسین آباد خ جوانشیر خ شعبانلو پ32                      تلفن: 22935847
 
موسسين و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند: ويدئوكال غير مجاز بوده و وجاهت قانوني ندارد - تمامي موارد آزموني بايد بر روي مدل يا در صورت امكان روي مانكن انجام شود- هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ورودي آزمون وجاهت قانوني نداشته و با دريافت كنندگان مبالغ بالا برخورد قانوني ميشود

بازديدکنندگان اين صفحه: 822 | بازديدکنندگان امروز: 2026 | کل بازديدکنندگان: 2616709 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5937 ثانيه