موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > مهرماه ١٤٠٠ > نيمه دوم مهرماه > بهداشت و ايمني  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون  آنلاين نیمه دوم مهر ماه 1400
 نام رشته : بهداشت ایمنی
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 آسپیان کاربرماساژ آقا 1400/07/17 3483891 1     1400/09/08 08:30 امرتات بنمار  
کاربرماساژ خانم 1400/07/17 3483894 3     1400/09/07  
                     
2 انگشتان شفابخش کاربرماساژ خانم 1400/07/20 3532700 3     1400/09/10 08:00 انگشتان شفابخش خانم حق نظري
کاربرماساژ خانم 1400/07/21 3532700 7    
                     
3 بانوفرجی کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام خانم 1400/07/26 3200264 1     1400/09/13 08:30 كژال  
                     
4 پورسینا کاربرماساژ آقا 1400/07/17 3496658 1     1400/09/08 08:00 پورسینا آقاي ترابي 091957863
کاربرماساژ آقا 1400/07/21 3496658 13    
                     
5 پیش ورزان مراقب امور بهداشت  و سلامت خانواده خانم 1400/07/17 3506863 1            
                     
6 سایه ها-شعبه 1 کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام خانم 1400/07/28 3537682 1     1400/09/13 08:30 كژال  
                     
7 فروغ ایرانیان کاربرماساژ خانم 1400/07/25 3487610 1     1400/09/09 08:00 فروغ ایرانیان  
کاربرماساژ خانم 1400/07/26 3487610 1      
کاربرماساژ خانم 1400/07/27 3487610 1      
کاربرماساژ آقا 1400/07/28 3484896 2     1400/09/10 راما اسپا  
                     
8 کژال رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر خانم 1400/07/20 3493674 1     1400/09/13 08:00 کژال خانم رحيمي فرد 09124957927
کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام خانم 1400/07/19 3493670 6    
کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام خانم 1400/07/25 3538162 1    
                     
9 مطب یاران رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر خانم 1400/07/21 3275746 1     1400/09/13 08:00 كژال  
رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی کار با لیزر خانم 1400/07/28 3491062 1      
                     
10 ورزمان کاربرماساژ خانم 1400/07/19 3422973-3517768 1+1+1     1400/09/09 08:00 ورزمان خانم عبدالمالكي 09196075365
کاربرماساژ خانم 1400/07/25 3422971 1    
کاربرماساژ خانم 1400/07/27 3500589 1    
کاربرماساژ خانم 1400/07/28 3500589 6    
کاربرماساژ آقا 1400/07/19 3538207-3517767 3+1     1400/09/10 آقاي ذكري پور 09195505203
کاربرماساژ آقا 1400/07/27 3431422-3504747-3500585 1+4+5    
کاربرماساژ آقا 1400/07/28 3500585 3    
                     
بازديدکنندگان اين صفحه: 489 | بازديدکنندگان امروز: 2258 | کل بازديدکنندگان: 2616941 | بازديدکنندگان آنلاین: 4 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4375 ثانيه