موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > مهرماه ١٤٠٠ > نيمه دوم مهرماه > هتلداری و گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه دوم  مهر ماه 1400
 نام رشته : گردشگری - هتلداری
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 ابن سینا راه دانش راهنمای موزه 1400/07/21 3483524 1     یکشنبه 1400/8/30 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5
راهنمای موزه 1400/07/26 3481466-3483524 1+1    
                   
2 بهرایان راهنمای محلی* 1400/07/24 3482754 1+1     یکشنبه 1400/8/30 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5
                   
3 پیشکسوتان راهنمای عمومی گردشگری (1400/07/20) 3227613 1     یکشنبه 1400/8/30 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5
                   
4 پیش ورزان راهنمای محلی* 1400/07/24 3486814 1     یکشنبه 1400/8/30 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5
                   
5 تدبیرگران راهنمای گردشگری سلامت 1400/07/17 3244602 1     یکشنبه 1400/8/30 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5
راهنمای عمومی گردشگری (1400/07/17) 3235386 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1400/07/21) 3275638 1    
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/07/21 3496915 1    
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/07/28 3439537 1    
                   
6 سامان آفرین راهنمای موزه 1400/07/25 3533025 1     یکشنبه 1400/8/30 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/07/25 3536220 1    
                   
7 علم پرور راهنمای گردشگری سلامت 1400/07/17 3376449 1     یکشنبه 1400/8/30 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5
راهنمای گردشگری سلامت 1400/07/26 3496825 2    
راهنمای موزه 1400/07/17 3371794 1    
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/07/19 3277774-3376450 1+1    
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/07/21 3496826 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1400/07/19) 3371790 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1400/07/27) 3487243 1    
راهنمای محلی* 1400/07/21 3499536 3    
                   
8 علوی ایران راهنمای محلی* 1400/07/26 3504485-3437820-3501039 1+1+1     یکشنبه 1400/8/30 10:30 سالن گردشگری مرکز شماره 5
راهنمای گردشگری سلامت 1400/07/19 3501016 1    
راهنمای گردشگری سلامت 1400/07/20 3491729 1    
راهنمای گردشگری سلامت 1400/07/26 3348154 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1400/07/26) 3504493 1     12:00
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/07/19 3491732 1    
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/07/20 3501028 1    
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/07/24 3423259 2    
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/07/24 3351217 1    
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/07/26 3503426 3    
                   
9 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه راهنمای گردشگری سلامت 1400/07/17 3429303 1     یکشنبه 1400/8/30 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/07/19 3435364 1    
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/07/24 3448005 1    
                   
10 نشان برتر راهنمای موزه 1400/07/17 3252631 1     یکشنبه 1400/8/30 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5
راهنمای موزه 1400/07/18 3416844 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1400/07/17) 3416821 1    
راهنمای گردشگری سلامت 1400/07/20 3424682 1    
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/07/21 3304958 1    
راهنمای محلی* 1400/07/28 3417302 1    
    راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/07/28 3466347 1    
                   
11 نگین آفاق ایرانیان راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/07/27 3317954 1     یکشنبه 1400/8/30 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/07/28 3318455 1    
                   
12 نیاوران راهنمای محلی* 1400/07/20 3496170 1     یکشنبه 1400/8/30 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5
راهنمای محلی* 1400/07/28 3503533 2    
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/07/19 3496438 1    
راهنمای گردشگری سلامت 1400/07/26 3505000 1    
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/07/20 3530273 1    
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/07/25 3536289 1    
                   
13 نیکوروش راهنمای موزه 1400/07/20 3495475-3457773 2+1     یکشنبه 1400/8/30 12:00 سالن گردشگری مرکز شماره 5
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 491 | بازديدکنندگان امروز: 847 | کل بازديدکنندگان: 2594840 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5000 ثانيه