موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > شهريورماه ١٤٠٠ > صنايع غذايي مرداد و شهريور  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين مرداد و شهریورماه 1400
 نام رشته : صنایع غذایی
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی آزمونگر
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری ملاحظات
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                     
1 آینده درخشان شیرینی پز شیرینی های خشک (1400/06/17) 2     1400/07/21 09:00 قشقایی    
                     
2 آشپزان و سرآشپزان شهر تهران آشپزی درجه 2 (1400/06/01) 2     1400/07/25 08:00 آشپزان و سرآشپزان شهر تهران 3نفر مهمان آقای بهرامی 09121876001
متصدی کافی شاپ 1400/06/30 3     09:00
نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم (1400/06/03) 2     09:30
                     
3 بانو دانش شیرینی پز درجه 2 (1400/06/17) 4     1400/07/26 10:00 صالحه دردایی    
                     
4 بیگی شیرینی پز درج12 (1400/06/24) 1     1400/07/21 10:00 قشقایی    
                     
5 پانیذ تبریز2 آشپز  درجه 1 (1400/04/22)  1     1400/07/27 08:00 پانیذ تبریز2   خانم مالک 09127224656
آشپزی درجه 2 (1400/04/21) 1      
آشپزی درجه 2 (1400/04/23) 2      
آشپزی درجه 2   1 1399/12/11  
آشپزی درجه 2   1+1 1399/12/20  
آشپز سنتی(1400/04/21) 2     09:00  
آشپز سنتی(1400/04/22) 1+1      
آشپز سنتی   1 1399/12/12  
آشپز ملل(1400/04/21) 1      
آشپز ملل(1400/04/22) 2      
دسرساز بین المللی*(1400/04/22) 2     10:00  
دسرساز سنتی*(1400/04/23) 2      
سالادساز و اردو ساز(1400/04/21) 1      
سالادساز و اردو ساز(1400/04/22) 1      
سالادساز و اردو ساز   1+1 1399/12/11  
شیرینی پز درجه 1 (1400/04/23) 1     11:00  
شیرینی پز درجه 1   1 1399/12/12  
شیرینی پز درجه 2 (1400/04/21) 4     1400/07/28 08:00  
شیرینی پز درجه 2 (1400/04/23) 1      
شیرینی پز شیرینی های خشک(1400/04/23) 6      
کباب زنی و تخته کاری(1400/04/21) 4+7     09:30  
کباب زنی و تخته کاری   1 1399/12/09  
کیک ساز و ترساز (1400/04/21) 4      
کیک ساز و ترساز   1 1399/12/09 11:00  
مسئول خط تولید سوسیس و کالباس (1400/04/22) 1      
نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم (1400/04/21 ) 1      
                     
6 پانیذ مهر ایرانیان  آشپز سنتی(1400/06/27) 1     1400/07/26 08:00 پانیذ مهر ایرانیان    خانم بیگی 09122155978
آشپز سنتی(1400/06/29) 1      
آشپز سنتی(1400/06/31) 1      
آشپز غذاهای فوری (1400/06/29) 1      
آشپزی درجه 2 (1400/06/29) 1      
دسرساز سنتی*(1400/06/28) 1     09:00  
دسرساز سنتی*(1400/06/29) 1      
دسرساز سنتی*(1400/06/30) 4      
سالادساز و اردو ساز(1400/06/28) 2      
شیرینی پز درجه 1 (1400/06/27) 3     10:00  
شیرینی پز درجه 2 (1400/06/27) 6      
شیرینی پز درجه 2 (1400/06/28) 2      
شیرینی پز درجه 2 (1400/06/29) 3     1400/07/27 08:00  
شیرینی پز درجه 2 (1400/06/31) 1      
شیرینی پز شیرینی های خشک(1400/06/27) 3      
شیرینی پز شیرینی های خشک(1400/06/29) 1      
شیرینی پز شیرینی های خشک(1400/06/31) 1      
کباب زنی و تخته کاری(1400/06/27) 1     10:00  
کباب زنی و تخته کاری(1400/06/28) 2      
کباب زنی و تخته کاری(1400/06/29) 1      
کیک ساز و ترساز (1400/06/27) 3      
کیک ساز و ترساز (1400/06/29) 1+2      
متصدي كافي شاپ (1400/06/28) 2     11:00  
نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم  (1400/06/28) 2      
نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم  (1400/06/29) 1      
                     
7 خانه آرتا متصدي كافي شاپ (1400/05/12) 4+7     1400/07/27 08:00 خانه آرتا    خانم  بالوشیان 09126389592
                     
8 دارچین نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم با تخصص فردار ماهر* (1400/06/01) 1     1400/07/25 10:00 سرآشپزان شهر تهران    
                     
9 ذائقه برتر شیرینی پز درجه 2 1399/06/02 1+1     1400/07/27   هنر دهقان    
                     
10 ژينو تهيه فينگر فود 1400/05/12 1     1400/07/25 08:00 ژينو    خانم  بالوشیان 09126389592
دسرساز بين المللي 1400/05/10 1      
آشپز (1400/06/23) 1      
آشپز درجه 1 (1400/06/17) 1      
آشپز غذاهای فوری (1400/06/17) 4      
آشپز غذاهای فوری (1400/06/22) 6      
آشپز ملل(1400/06/23) 1+1     10:00  
آشپزی درجه 2 (1400/06/17) 1      
شیرینی پز درجه 1 (1400/06/23) 1      
شیرینی پز درجه 1 (1400/06/24) 1      
تزیین کیک (1400/06/23) 2      
قناد (1400/06/16) 8     11:00  
قناد (1400/06/17) 3      
کیک ساز و ترساز (1400/06/22) 2      
کیک ساز و ترساز (1400/06/23) 1      
                     
11 ساناز و سانيا نظارت بر بهداشت و ايمني در واحد غذا و نوشيدني (1399/10/20) 1+7     1400/07/28 08:00 ساناز و سانيا 4 نفر مهمان خانم کاوه 09123032666
نظارت بر بهداشت و ايمني در واحد غذا و نوشيدني (1399/11/04) 3    
نظارت بر بهداشت و ايمني در واحد غذا و نوشيدني (1399/11/11) 1    
آشپزي درجه 2  (1399/11/04) 1+11     09:00
                     
12 ساناز و سانيا شعبه 2 كيك ساز و ترساز (1399/11/04) 1+1     1400/07/28 09:00 ساناز و سانيا    
                     
13 صالحه دردايي تزيين كيك (1400/05/12) 1     1400/07/26 08:00 صالحه دردايي 4 نفر مهمان  خانم  بالوشیان 09126389592
شيريني پز درجه 2 (1400/05/12) 5    
شيريني پز درجه 1 (1400/05/13) 8    
شيريني پز شيريني هاي خشك (1400/05/13) 2    
                     
14 علم پرور برنامه ریز امور تغذیه خانواده (1400/05/31) 1     1400/07/21 11:00 قشقایی    
برنامه ریز امور تغذیه خانواده (1400/06/21) 1        
برنامه ریز امور تغذیه خانواده (1400/06/24) 1        
برنامه ریز امور تغذیه خانواده   1 1400/04/22    
                     
15 فندق آشپز (1400/06/01)  1     1400/07/26 08:00 فندق   خانم بیگی 09122155978
شيريني پز درجه 2 (1400/05/04) 1      
شيريني پز شيريني هاي خشك (1400/05/04) 5      
کیک ساز و ترساز (1400/04/02) 1     10:00  
متصدی کافی شاپ (1400/04/02) 1+1      
نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم با تخصص فردار ماهر* (1400/05/05) 1+2      
نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم با تخصص فردار ماهر*    1 1399/12/21  
                     
16 قشقایی شيريني پز درجه 2 (1400/06/24) 3     1400/07/21 08:00 قشقایی 10نفر مهمان خانم آراسته 09133618452
متصدی کافی شاپ (1400/06/30) 6    
                     
17 کلبه میترا متصدی کافی شاپ (1400/02/30) 2     1400/07/27 10:00 ساناز و سانيا    
                     
18 لیونا آشپزي درجه 2  (1399/12/04) 1     1400/07/27 08:00 مهمان یاران    
                     
19 مهرافشان آشپز (1400/06/29)  1     1400/07/26 08:00 مهرافشان   خانم کریمیان 09131817732
آشپز (1400/06/30)  1+1+2      
آشپزی درجه 2 (1400/06/30) 1      
آشپز غذاهای فوری (1400/06/30 1      
شيريني پز درجه 1 (1400/06/30) 3+1     10:00  
شيريني پز درجه2 (1400/06/29) 1+2      
شيريني پز درجه2 (1400/06/30) 1      
قصاب (1400/06/28) 1     11:00  
کباب زنی و تخته کاری(1400/06/30) 2      
نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم  (1400/06/30) 1      
نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم  (1400/06/31) 2      
                     
20 مهمان یاران آشپز ملل(1400/06/16) 1     1400/07/26 08:00 مهمان یاران 1 نفر مهمان خانم رضایی 09127007930
کباب زنی و تخته کاری(1400/05/31) 1     08:30
کباب زنی و تخته کاری(1400/06/01) 3    
کباب زنی و تخته کاری(1400/06/16) 1    
                     
21 نیلوفرسفید آشپز ملل(1400/04/19) 1     1400/07/27 09:00 هنر دهقان    
تزیین کیک(1400/04/20) 2        
تهیه فینگرفود(1400/04/20) 1        
شیرینی پز درجه 2 (1400/04/20) 1        
                     
22 نیکوروش برنامه ریز امور تغذیه خانواده (1400/05/06) 1     1400/07/21 11:00 قشقایی    
برنامه ریز امور تغذیه خانواده (1400/06/20) 2        
                     
23 هنردهقان کیک ساز و ترساز*(1400/05/06) 1+1     1400/07/27 08:00 هنردهقان 7 نفر مهمان آقای بهرامی 09121876001
کیک ساز و ترساز*(1400/05/13) 1    
کیک ساز و ترساز*(1400/06/09) 1    
شیرینی پز درجه 2 (1400/05/13) 1+1     09:00
                     
24 هنر شیرین کیک ساز و ترساز*(1400/06/23) 2     1400/07/25 09:00 سرآشپزان تهران    
                     
نشانی آموزشگاه ساناز و سانیا: ابتدای خ ولیعصر-باغ فردوس خ طوس نبش ستاره پ 24/1 ط دوم پ8-9-10-11                           تلفن: 22722508
نشانی آموزشگاه سرآشپزان تهران:                                                                      تلفن: 09183873077
نشانی آموزشگاه صالحه دردآهی:   م محسنی خ بهروز ک دفتری غربی ک داراب نیا پ16 و 7                                               تلفن: 09122064968
نشانی آموزشگاه قشقایی:  خ کارگرشمالی نرسیده به بلوارکشاورز بعدازچهارراه نصرت پ1547 ساختمان گل ط 7 واحد10                             تلفن: 09392982844
نشانی آموزشگاه مهمان یاران: شریعتی بالاتر از میرداماد نبش خ شهید یاسر آهور پ1251 طاول واحد1                      تلفن:  22878670
نشانی آموزشگاه هنر دهقان: خ خواجه عبداله انصاری خ ابوذر شمالی کوچه 12 پلاک 51                                                        تلفن: 09128038154
 

بازديدکنندگان اين صفحه: 749 | بازديدکنندگان امروز: 853 | کل بازديدکنندگان: 2594846 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5313 ثانيه