موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > خرداد ١٤٠٠ > نيمه دوم خرداد > هتلداري و گردشگري (اصلاح شده)  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه دوم خرداد ماه 1400
 نام رشته : گردشگری
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 آینده درخشان راهنمای گردشگری فرهنگی1400/03/23 1     یکشنبه 1400/5/24 13:00 سالن گردشگری   
                   
2 بهرایان راهنمای موزه 1400/03/18 2     // // //  
راهنمای موزه   1 99/12/10 // // // فاطمه مصطفایی
راهنمای محلی* 1400/03/18 2     // // //  
راهنمای عمومی گردشگری1400/03/18 1     // // //  
راهنمای گردشگری سلامت 1400/03/18 1     // // //  
راهنمای گردشگری سلامت 1400/03/29 1     // // //  
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 99/12/11 // // // فرشاد قدوسی
                   
3 پیش ورزان راهنمای موزه   1 99/11/25 // // // تیمور عبدی
راهنمای طبیعت گردی   2 99/12/24 // // // تیمور عبدی- ارسلان قلی پور
                   
4 تدبیرگران راهنمای گردشگری سلامت 1400/03/23 1     سه شنبه 1400/6/2 08:30 //  
راهنمای گردشگری سلامت 1400/03/24 1     // // //  
راهنمای عمومی گردشگری سلامت1400/03/31 1     // // //  
راهنمای گردشگری  1400/03/31 1     // // //  
                   
5 سامان آفرین راهنمای محلی* 1400/03/17 1     // // //  
راهنمای گردشگری سلامت 1400/03/17 2     // // //  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/17 1     // // //  
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/03/23 1     // // //  
                   
6 علم پرور راهنمای محلی* 1400/03/17 1+2+1     // // //  
راهنمای محلی* 1400/03/18 1     // // //  
راهنمای محلی* 1400/03/30 3     // // //  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/17 1+1     // // //  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/22 2     // // //  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/29 2     // // //  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/30 2+1     سه شنبه 1400/6/2 10:00 //  
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/03/17 2     // // //  
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/03/22 1+1     // // //  
راهنمای گردشگری سلامت 1400/03/17 3     // // //  
راهنمای گردشگری سلامت 1400/03/31 1     // // //  
راهنمای موزه 1400/03/18 1     // // //  
راهنمای موزه 1400/03/31 1+1     // // //  
راهنمای عمومی گردشگری1400/03/24 1+1     // // //  
راهنمای عمومی گردشگری1400/03/25 1     // // //  
راهنمای عمومی گردشگری1400/03/30 2     // // //  
  راهنمای عمومی گردشگری   1 99/11/26 // // // کیانا حسنی طبسی
                   
7 علوم هانی راهنمای عمومی گردشگری1400/03/30 1     // // //  
راهنمای عمومی گردشگری1400/03/31 2     // // //  
                   
8 علوی ایران راهنمای موزه 1400/03/18 1     // // //  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/03/18) 2     // // //  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/18 2     // // //  
راهنمای محلی* 1400/03/23 1     // // //  
                   
9 مجتمع فنی ایرانیان  راهنمای موزه 1400/03/17 1     سه شنبه 1400/6/2 11:30 //  
راهنمای موزه 1400/03/23 1     // // //  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/03/23) 1+1+1+1     // // //  
راهنمای محلی* 1400/03/29 1     // // //  
                   
10 نشان برتر راهنمای موزه 1400/03/31 2+1     // // //  
راهنمای موزه   1 99/12/04 // // // نیوشا بران
راهنمای موزه   1 99/12/12 // // // امید آسا
راهنمای موزه   1 99/12/16 // // // علیرضا مداح
راهنمای محلی     99/11/26 // // // امید آسا
راهنمای محلی     99/12/03 // // // محمد باقری
راهنمای محلی     99/12/04 // // // علی علم بیگی
راهنمای طبیعت گردی     99/11/07 // // // مرجان خوئینی
راهنمای طبیعت گردی     99/11/04 // // // امید آسا
راهنمای طبیعت گردی     99/12/24 // // // زهرا حسینی
راهنمای عمومی گردشگری     99/11/26 // // // سینا سالمی
راهنمای عمومی گردشگری     99/12/02 // // // نیوشا بران
راهنمای عمومی گردشگری     99/12/05 // // // علی علم بیگی
راهنمای عمومی گردشگری     99/12/16 // // // محمد باقری
                   
11 نگین آفاق ایرانیان راهنمای موزه 1400/03/17 1     سه شنبه 1400/6/2 13:00 //  
راهنمای موزه   1 99/12/05 // // // معصومه علیجانی
راهنمای عمومی گردشگری   1 99/12/03 // // //
راهنمای عمومی گردشگری   1 99/12/11 // // // علی فلاح
راهنمای فرهنگی   1 99/11/01 // // // وحید رشوند
راهنمای محلی   1 99/12/03 // // // علی فلاح
راهنمای محلی   1 9912/14 // // // مهناز مرادی
                   
12 نیاوران راهنمای محلی* 1400/03/17 1+1+1+1+3     // // //  
راهنمای محلی* 1400/03/29 2     // // //  
راهنمای عمومی گردشگری1400/03/17 1     // // //  
راهنمای عمومی گردشگری1400/03/29 1     // // //  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/17 1+1+1     // // //  
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/03/17 1     // // //  
راهنمای موزه 1400/03/29 2+1     // // //  
                   
13 نیکوروش راهنمای محلی* 1400/03/23 1     // // //  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/31 1     // // //  
                14  
14 // راهنمای عمومی گردشگری   2 1399/11/29 // // //  
بازديدکنندگان اين صفحه: 427 | بازديدکنندگان امروز: 881 | کل بازديدکنندگان: 2607592 | بازديدکنندگان آنلاین: 6 | زمان بارگزاري صفحه: 0/9062 ثانيه