موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > تيرماه 1400 > نيمه اول تيرماه > هتلداري و گردشگري  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه اول تیر  ماه 1400
 نام رشته : گردشگری
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 اميران مدير هتل 1400/04/08 1     یکشنبه 1400/6/21 10:30 مركز5 سالن گردشگری  
                   
2 بهرایان راهنمای موزه 1400/04/13 1     یکشنبه 1400/6/21 10:30 مركز5 سالن گردشگری  
راهنمای موزه 1400/04/14 1      
                   
3 تدبیرگران راهنمای گردشگری سلامت 1399/11/20 1     یکشنبه 1400/6/21 10:30 مركز5 سالن گردشگری  
راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/13 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/13 1+1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/14 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/15 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)   1 1399/12/24 اسماعيل انوشه
راهنمای محلی* 1400/04/14 1      
راهنمای موزه 1400/04/13 1      
                   
4 تهران پایتخت راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/01 1+1     یکشنبه 1400/6/21 10:30 مركز5 سالن گردشگری  
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/09 1+1      
                   
5 علم پرور راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/06 1     یکشنبه 1400/6/21 10:30 مركز5 سالن گردشگری  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/07 1+1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/08 1      
راهنمای موزه 1400/04/13 1      
راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/13 1+1+2      
راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/14 1      
راهنمای گردشگری سلامت   1 1400/03/02  انسيه فاضلي 
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/13 1+1      
                   
6 علوم هاني راهنماي فرهنگي   1 1400/04/14 یکشنبه 1400/6/21 12:00 مركز5 سالن گردشگری مليكا نژادي فر
                   
7 علوی ایران راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/01 1     یکشنبه 1400/6/21 12:00 مركز5 سالن گردشگری  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/01) 1      
راهنمای عمومی گردشگری   1 1399/12/09 شایان داوود زاده
راهنمای عمومی (کار و دانش)   1 1399/12/12 رضا جلالیان
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/01 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/07 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/15 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)   1 1399/11/02 فریبا حقانی
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)   1 1399/11/30 بانو خانم رویان
راهنمای موزه 1400/04/07 1      
راهنمای موزه 1400/04/15 1+1      
راهنمای موزه   1 1399/10/23 فریبا حقانی
راهنمای موزه   1 1399/12/16 عبداله شهامتی
راهنمای محلی* 1400/04/15 1      
راهنمای محلی*    1 1399/11/02 سجاد شمس شیرمرد
                   
8 قلم کهن نسل پارت راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/01) 1     یکشنبه 1400/6/21 12:00 مركز5 سالن گردشگری  
راهنمای محلی* 1400/04/01 1+1      
راهنمای محلی* 1400/04/12 1      
راهنمای موزه 1400/04/05 2+1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/09 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/15 1      
                   
9 کانون دانش راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/06 2     دوشنبه 1400/6/22 09:00 مركز5 سالن گردشگری  
راهنمای موزه 1400/04/06 1      
                   
10 مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/01 1     دوشنبه 1400/6/22 09:00 مركز5 سالن گردشگری  
راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/09 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/01 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/06 1      
راهنمای موزه 1400/04/01 1      
راهنمای محلی* 1400/04/06 1      
راهنمای محلی* 1400/04/08 1      
راهنمای محلی* 1400/04/14 1      
                   
11 نشان برتر راهنمای موزه 1400/04/01 1     دوشنبه 1400/6/22 09:00 مركز5 سالن گردشگری  
راهنمای موزه 1400/04/02 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/02) 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/13) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/15) 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/02 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/05 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/02 1+1+1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/05 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/13 1      
راهنمای محلی* 1400/04/02 1      
راهنمای محلی* 1400/04/08 1+1      
راهنمای محلی* 1400/04/09 1      
راهنمای محلی* 1400/04/13 2      
                   
12 نیاوران راهنمای موزه 1400/04/01 1     دوشنبه 1400/6/22 10:30 مركز5 سالن گردشگری  
راهنمای موزه 1400/04/06 1      
راهنمای موزه 1400/04/14 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/12 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/14 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/12 1+1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/13 1      
راهنمای محلی* 1400/04/02 1      
راهنمای عمومی گردشگری   1 1400/03/05 ناهيد جلالي
                   
13 نیکوروش راهنمای موزه 1400/04/06 1     دوشنبه 1400/6/22 10:30 مركز5 سالن گردشگری  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/02) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/14) 1      
راهنمای محلی* 1400/04/09 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/14 1      
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 516 | بازديدکنندگان امروز: 166 | کل بازديدکنندگان: 2595592 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5625 ثانيه