موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > مردادماه 1400 > نيمه اول مردادماه > هتلداري و گردشگري  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه اول مرداد ماه 1400
 نام رشته : گردشگری
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه کد دوره تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد
                   
1 آراد علم راهنمای گردشگری سلامت 1400/05/05 3417255 1   1400/6/24 08:30 مركز 5 سالن گردشگری  
                   
2 بهرایان راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/05/05 3421658 1   1400/6/24 08:30 مركز 5 سالن گردشگری  
                   
3 پردازشگران پارسی راهنمای محلی* 1400/05/06 3353055 1   1400/6/24 08:30 مركز 5 سالن گردشگری  
                   
4 تدبیرگران راهنمای گردشگری سلامت 1400/05/06 3425545 3   1400/6/24 08:30 مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای محلی* 1400/05/06 3383420 1    
                   
5 سامان آفرین راهنمای عمومی گردشگری (1400/05/06) 3428348 1   1400/6/24 08:30 مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/05/10) 3389977 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1400/05/12) 3438118 1    
راهنمای موزه 1400/05/12 3438124 1    
راهنمای محلی* 1400/05/12 3433206 1    
                   
6 علم پرور راهنمای گردشگری سلامت 1400/05/06 3376449 1   1400/6/24 08:30 مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای محلی* 1400/05/09 3307532 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1400/05/06) 3358303 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1400/05/09) 3358303 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1400/05/13) 3307550 1    
                   
7 علوی ایران راهنمای گردشگری سلامت 1400/05/06 3422933 1   1400/6/24 08:30 مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/05/13 3437651 1    
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)     1 محمدرضا مختاري
                   
8 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای عمومی گردشگری (1400/05/06) 3425827 1   1400/6/24 08:30 مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/05/06 3344082 1    
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/05/11 3387444 1    
راهنمای محلی* 1400/05/12 3380022 1    
                   
9 نشان برتر راهنمای محلی* 1400/05/06 3417302 1   1400/6/24 08:30 مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/05/09 3424675 1    
راهنمای عمومی گردشگری (1400/05/13) 3265041 1    
                   
10 نگین آفاق ایرانیان راهنمای گردشگری سلامت 1400/05/05 3420084 1   1400/6/24 10:00 مركز 5 سالن گردشگری  
                   
11 نیاوران راهنمای گردشگری سلامت 1400/05/05 3395283 1   1400/6/24 10:00 مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای گردشگری سلامت 1400/05/11 3380611 1    
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/05/11 3380539 1    
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/05/12 3334831 1    
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/05/13 3433040 1    
راهنمای محلی* 1400/05/10 3276455 1    
راهنمای موزه 1400/05/06 3433038 1    
راهنمای موزه 1400/05/12 3423986 1    
راهنمای موزه 1400/05/13 3297514 1    
                   
12 ویژگان راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/05/09 3400591 1   1400/6/24 10:00 مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/05/09) 3445969 1    
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 563 | بازديدکنندگان امروز: 2106 | کل بازديدکنندگان: 2616789 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4688 ثانيه