موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > تيرماه 1400 > نيمه دوم تيرماه > هتلداري و گردشگري  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه دوم تیر  ماه 1400
 نام رشته : گردشگری
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 بهرایان راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/21 1     با هماهنگي خودشان آزمون داده اند  
راهنمای موزه 1400/04/23 1      
                   
  تدبیرگران راهنمای موزه 1400/04/19 1     1400/6/23 08:30  مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای موزه 1400/04/22 1      
راهنمای موزه 1400/04/23 1      
راهنمای موزه 1400/04/28 1+1      
راهنمای محلی* 1400/04/19 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/21 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/23 2      
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/26 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی   2 99/12/17 آذر غابدین پور- فرانک نریمانلو
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 99/12/18 مسعود باقری
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/28) 3      
راهنمای عمومی گردشگری   1 99/11/30 حیدر خانلو
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/23 2      
راهنمای طبیعت گردی   1 99/12/04 محمدحسین جان بزرگی
راهنمای گردشگری سلامت   1 99/12/17 آذر عابدین پور
                   
3 سامان آفرین راهنمای محلی* 1400/04/23 1+1     1400/6/23 10:30  مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/23 1      
    راهنمای موزه 1400/04/28 1      
                   
4 علم پرور راهنمای محلی* 1400/04/19 2     1400/6/23 10:30  مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/19 2+2      
راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/19 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/21) 1+4      
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/22) 1      
راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/23 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/23 3+1+1      
    راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/23 1      
                   
5 علوی ایران راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/20 1     1400/6/23 11:30  مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/21 1      
راهنمای محلی* 1400/04/22 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/22) 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/23 2      
راهنمای محلی* 1400/04/23 1      
راهنمای موزه 1400/04/27 1      
                   
6 قلم کهن نسل پارت راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/20 1     1400/6/23 11:30  مركز 5 سالن گردشگری  
                   
7 مجتمع فنی ایرانیان راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/21 2     1400/6/23 11:30  مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای محلی* 1400/04/22 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/26 1      
                   
8 نشان برتر راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/19) 1     1400/6/23 11:30  مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/21 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/22) 1      
راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/22 1      
راهنمای موزه 1400/04/26 2      
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/26 1+2      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/26 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/27) 1      
راهنمای محلی* 1400/04/28 1      
                   
9 نگین آفاق ایرانیان راهنمای محلی* 1400/04/19 1     1400/6/23 11:30  مركز 5 سالن گردشگری  
    راهنمای موزه    1 1399/10/14 علی قهرمانی
                   
10 نیاوران راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/19 1     1400/6/23 11:30  مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/20) 1      
راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/21 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/04/21 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/21) 1      
راهنمای عمومی گردشگری (1400/04/22) 1      
راهنمای گردشگری سلامت 1400/04/26 1      
راهنمای محلی* 1400/04/26 1      
                   
11 نیکوروش راهنمای محلی* 1400/04/19 2     1400/6/23 11:30  مركز 5 سالن گردشگری  
راهنمای موزه 1400/04/21 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/04/26 2      
راهنمای محلی* 1400/04/28 1      
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 515 | بازديدکنندگان امروز: 926 | کل بازديدکنندگان: 2607637 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5626 ثانيه