موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > خرداد ١٤٠٠ > نیمه اول خردادماه > هتلداری و گردشگری  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
 
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه اول خرداد ماه 1400
 نام رشته : گردشگری
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 آرمان روشن راهنمای موزه 99/10/30 1           آزمون برگزار شده
راهنمای عمومی گردشگری 99/10/30 1          
                   
2 پارت راهنمای محلی   1 99/12/05 شنبه 1400/4/19 09:30 سالن گردشگری  مرکز 5 علیرضا سرمدی
                   
3 پردازشگران پارسی راهنمای محلی* 1400/03/03 1     شنبه 1400/4/19 09:30 سالن گردشگری  مرکز 5  
                   
4 پیش ورزان راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/03/04 1     شنبه 1400/4/19 09:30 سالن گردشگری  مرکز 5  
                   
5 تدبیرگران راهنمای موزه 1400/03/03 1     شنبه 1400/4/19 09:30 سالن گردشگری  مرکز 5  
راهنمای موزه 1400/03/11 1      
راهنمای موزه 1400/03/12 3      
راهنمای عمومی گردشگری1400/03/03 1      
راهنمای عمومی گردشگری   1 99/10/03 پریسا عباس زاده
راهنمای محلی* 1400/03/04 1      
راهنمای محلی* 1400/03/11 1      
راهنمای محلی* 1400/03/12 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/04 1      
راهنمای گردشگری سلامت 1400/03/12 1      
                   
6 دورنما راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/03/11 1     شنبه 1400/4/19 09:30 سالن گردشگری  مرکز 5  
راهنمای گردشگری سلامت 1400/03/12 1      
                   
7 سامان آفرين راهنمای گردشگری فرهنگی1400/03/04 1     شنبه 1400/4/19 11:00 سالن گردشگری  مرکز 5  
راهنمای گردشگری فرهنگی1400/03/08 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/08 2      
                   
8 علم پرور راهنمای موزه1400/03/02 1     شنبه 1400/4/19 11:00 سالن گردشگری  مرکز 5  
راهنمای عمومی گردشگری 1400/03/02 1+1      
راهنمای عمومی گردشگری 1400/03/08 1      
راهنمای گردشگری سلامت 1400/03/02 2      
راهنمای گردشگری سلامت 1400/03/08 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/03 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/08 1+1      
راهنمای گردشگری فرهنگی 1399/12/25 1     آزمون برگزار شده
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/03/03 1      
راهنمای گردشگری فرهنگی 1400/03/08 1      
                   
9 علوی ایران راهنمای عمومی گردشگری (1400/03/12) 1     شنبه 1400/4/19 12:30 سالن گردشگری  مرکز 5  
                   
10 علوم هانی راهنمای محلی   1 99/09/25 شنبه 1400/4/19 12:30 سالن گردشگری  مرکز 5 مختار خراتی
                   
11 فروغ فلق راهنمای موزه1400/03/04 1     شنبه 1400/4/19 12:30 سالن گردشگری  مرکز 5  
راهنمای عمومی گردشگری  1400/03/08 1      
                   
12 مجتمع فنی ایرانیان  راهنمای موزه 1399/11/06 1     شنبه 1400/4/19 12:30 سالن گردشگری  مرکز 5 ابوالفضل خلیلی
راهنمای موزه 1400/03/03 1      
راهنمای موزه 1400/03/10 1      
راهنمای عمومی گردشگری1399/12/04 1     شادی سامنی
راهنمای عمومی گردشگری1400/03/04 1      
راهنمای عمومی گردشگری1400/03/10 1      
راهنمای عمومی گردشگری1400/03/11 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/10 1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)   1 99/11/09 میثم باشتنی
                   
13 نشان برتر راهنمای موزه 1399/12/25 1     شنبه 1400/4/19 12:30 سالن گردشگری  مرکز 5 بهرام دهقان
                   
14 نگين آفاق ايرانيان راهنمای محلی 1399/11/13 1     یکشنبه 1400/4/20 09:30 سالن گردشگری  مرکز 5 فاطمه طهماسبی
راهنمای محلی* 1400/03/03 1      
راهنمای محلی* 1400/03/08 1      
راهنمای عمومی گردشگری 1400/03/11 1      
راهنمای عمومی گردشگری   1 99/10/21 علی قهرمانی
راهنمای طبیعت گردی   1 99/12/10 علی قهرمانی
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 99/10/20 زعرا عبدلی ده مرادجانی
                   
15 نیاوران راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/04 1     یکشنبه 1400/4/20 09:30 سالن گردشگری  مرکز 5  
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/05 1+1      
راهنمای طبیعت گردی( اکوتوریسم)1400/03/12 1      
راهنمای گردشگری سلامت 1400/03/04 1      
راهنمای گردشگری سلامت    1 99/12/04 فریبا سادات فیاضی
راهنمای عمومی گردشگری  1400/03/05 1+1+1+2+1+1+1+1      
راهنمای عمومی گردشگری  1400/03/08 1     11:00  
راهنمای محلی 1399/11/25 1     شیما مکاری
راهنمای محلی* 1400/03/05 1      
راهنمای محلی* 1400/03/12 1      
راهنمای موزه 1400/03/05 1+2+3+1      
راهنمای گردشگری فرهنگی   1 99/07/30 فریبا سادات فیاضی
                   
16 نیکوروش راهنمای عمومی گردشگری 1400/03/03 1     یکشنبه 1400/4/20 11:00 سالن گردشگری  مرکز 5  
راهنمای موزه 1400/03/12 1      
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 835 | بازديدکنندگان امروز: 2183 | کل بازديدکنندگان: 2616866 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/4843 ثانيه