موقعیت : صفحه اصلی > سنجش و ارزشیابی  > اعلام زمانبندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ > خرداد ١٤٠٠ > نیمه اول خردادماه > فناوری اطلاعات  تماس با ما |اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید .
               زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره 8 شمیرانات ( دو منظوره زعفرانیه)     آزمون آنلاين نیمه اول خرداد ماه 1400
 نام رشته : فناوری اطلاعات
ردیف نام آموزشگاه نام حرفه تعداد کارآموز  برگزاری آزمون عملی ملاحظات
نوبت اول مجدد عملی تاریخ آزمون عملی  ساعت محل برگزاری
تعداد تاریخ آزمون کتبی
                   
1 آريا تهران2 كارور AUTO CAD (99/11/04) 1+1     یکشنبه 1400/4/20 09:30 واحد سنجش مرکز 5  
كارور AUTO CAD (99/11/06) 1+2      
                   
2 اشل کاربرICDL (1400/03/09)  2     یکشنبه 1400/4/20 09:30 واحد سنجش مرکز 5  
                   
3 پارت کاربر رایانه   1 99/11/28 یکشنبه 1400/4/20 09:30 واحد سنجش مرکز 5 علی نبی زاده بابکی
                   
4 پیشکسوتان برنامه نویس زبان htmlبرای طراحی صفحات وب* (1400/03/10) 1     یکشنبه 1400/4/20 09:30 واحد سنجش مرکز 5  
کاربرICDL    1 99/11/02 لیلا اکبری
                   
5 تدبیرگران رایانه کارICDL  درجه 1    1 99/10/07 یکشنبه 1400/4/20 09:30 واحد سنجش مرکز 5 معصومه ناظری بابانظر
                   
6 دانش برتر کاربرICDL (99/12/24)  1+1     یکشنبه 1400/4/20 11:00 واحد سنجش مرکز 5  
کاربرICDL (99/12/25)  1      
                   
7 دورنما کاربر رایانه (99/12/25)       یکشنبه 1400/4/20 11:00 واحد سنجش مرکز 5  
                   
8 سپنتا كاربر رايانه (99/11/14) 2     یکشنبه 1400/4/20 11:00 واحد سنجش مرکز 5  
                   
9 فرهنگ مانا کاربرICDL    1 99/10/03 یکشنبه 1400/4/20 11:00 واحد سنجش مرکز 5 فرهاد اشرفی
                   
10 مجتمع فني ايرانيان کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop  (99/12/10) 1     یکشنبه 1400/4/20 11:00 واحد سنجش مرکز 5  
کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop (1400/03/03) 1      
کاربر نرم افزاراداری* (1400/03/03) 1      1400/4/21دوشنبه  09:30  
کاربر گرافیک رایانه با Adobe Illustrator(1399/12/06) 1      
کاربر گرافیک رایانه با Adobe Illustrator(1400/03/11) 1      
                   
11 نشان برتر برنامه نویس Windows Application(VB.NET)   (1400/03/01) 1      1400/4/21دوشنبه  09:30 واحد سنجش مرکز 5  
توسعه دهنده وب با phd(1400/03/01) 1+1      
                   
12 نیاوران کاربرICDL (1400/03/05)  1      1400/4/21دوشنبه  11:00 واحد سنجش مرکز 5  
                   
13 نیکوروش تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی (1400/03/01) 1      1400/4/21دوشنبه  11:00 واحد سنجش مرکز 5  
توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با Word Press  (1400/03/08) 1      
کارور Photoshop  (1400/03/09) 1      
کاربرICDL    1 99/12/04 فاطمه وفا
                   
بازديدکنندگان اين صفحه: 798 | بازديدکنندگان امروز: 2021 | کل بازديدکنندگان: 2616704 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0/5313 ثانيه